Finanse i bankowośćDiagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Finanse międzynarodowe i bankowość
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Finanse międzynarodowe i bankowość
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

 Teoria przedsiębiorstw
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
(Unii Gospodarczo-Walutowej)

(studia podyplomowe)Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
Kierowanie projektami (studia podyplomowe)