Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Ekonomika transportu i logistyka
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zaawansowanych metod i instrumentów analizy tendencji występujących w sektorze i poszczególnych jego rynkach,
 • instrumentów oceny skuteczności polityki transportowej,
 • metod kształtowania zasobów ludzkich i sektorowego rynku pracy,
 • sposobów kreowania procesów innowacyjnych,
 • programowania rozwoju infrastruktury,
 • modelowania systemów logistycznych,
 • optymalizacji procesów logistycznych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • kreatywnego przygotowania procesów logistycznych i transportowych,
 • planowania biznesowego,
 • swobodnego posługiwania się międzynarodową terminologią transportu i logistyki,
 • samodzielnej identyfikacji i rozwiązywania nowych problemów pojawiających się w sektorze,
 • projektowania przedsięwzięć rozwojowych i strategii rynkowych,
 • prowadzenia negocjacji biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi,
 • wdrażania innowacji i postępu technicznego,
 • użytkowania specjalistycznych systemów informatycznych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę jako specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania w zakresie organizacji i rozwoju transportu.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Gospodarowanie w transporcie
 • Badania ekonomiczne transportu
 • Badania marketingowe
 • Wsparcie logistyczne procesów gospodarczych

Przedmioty do wyboru TiL II stopnia (4 bloki profilowe):

 • Profil 1 - katedry KPT (Polityka transportowa, Spedycja krajowa i międzynarodowa, Technologie informacyjne w procesach logistycznych, Usługi logistyczne, Monitoring wyników ekonomicznych, Ochrona środowiska, Autoprezentacja na rynku pracy, Zarządzanie jakością w logistyce),
 • Profil 2 - katedry KBPST (Światowy sektor transportu, spedycji i logistyki, Finansowanie rozwoju transportu, Konkurencja w transporcie europejskim, Procesy innowacyjne w gospodarce i transporcie, Zrównoważony rozwój transportu, Ryzyko biznesowe w transporcie, Ocena inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, Techniki planowania biznesowego),
 • Profil 3 - katedry KRT (Funkcjonowanie gałęzi transportu, Spedycja, Konkurencja i przemiany na rynku transportowym, Analiza rynku transportowego, Zarządzanie logistyczno-marketingowe, Podstawy prowadzenia biznesu, Preferencje i zachowania transportowe),
 • Profil 4 - katedry KL (Procesy logistyczne w gospodarowaniu, Logistyczna obsługa klienta, Narzędzia planowania zasobów w logistyce, Centra logistyczne, Spedycja, Optymalizacja w logistyce, Projektowanie w logistyce, Strategie logistyczne, przedsiębiorstw, Kontroling w logistyce).
  Profil „Logistyka” jest objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Logistyka imprez masowych na przykładzie koncertu/festynu w plenerze X.
 2. Rola PCC Intermodal w przewozach intermodalnych w Polsce.
 3. Efektywność inteligentnych systemów transportowych w aglomeracjach miejskich na przykładzie systemu TRISTAR w Trójmieście.
 4. Działalność marketingowa na rynku usług transportowych na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 5. Spedycja jako ogniwo dostaw międzynarodowych.
 6. Gospodarka innowacyjna w specjalnych strefach ekonomicznych.
 7. Alternatywne źródła energii jako szansa samowystarczalności energetycznej dla Polski.
 8. Analiza dobrej praktyki w logistyce miejskiej w Europie.
 9. Oddziaływanie portu lotniczego w Gdańsku na rozwój regionu.
 10. Zarządzanie łańcuchami dostaw w handlu. Łańcuchy dostaw w sieciach globalnych.
 11. Możliwości usprawnienia procesów logistycznych na przykładzie spółki X.
 12. Budowa terminalu DCT II jako czynnik przekształcenia Portu Gdańsk w bałtycki hub kontenerowy.
 13. Analiza konkurencyjności terminali kontenerowych w Polsce na przykładzie DCT w Gdańsku i BCT w Gdyni.
 14. Rola PKP Cargo na rynku przewozów kolejowych w Polsce.
 15. Problemy rozwoju i funkcjonowania kolei dużych prędkości w Polsce.
 16. System komunikacji rowerowej w Kopenhadze – lekcja dla Trójmiasta.
 17. Koncepcja sieci miast „Citaslow” jako kierunek rozwoju zrównoważonego rozwoju małych miast. Studium na przykładzie Nowego Dworu Gdańskiego.
 18. Kierunki rozwoju elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej.
 19. Rola i miejsce PKM w logistyce Aglomeracji Trójmiejskiej.

Opiekun specjalności:

 

dr hab. Aleksandra Koźlak
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomiki Transportu
e-mail: a.kozlak@ug.edu.pl