Biznes i ekonomia

Biznes elektroniczny
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

E-commerce
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Europejski wymiar przedsiębiorczości
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Europejski wymiar przedsiębiorczości
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

International Business
1 stopień
(studia stacjonarne)

International Business
2 stopień
(studia stacjonarne)

Międzynarodowa ekonomia menedżerska
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Międzynarodowa ekonomia menedżerska
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

 Biznes międzynarodowy
(studia podyplomowe w języku angielskim)Zamówienia Publiczne (studia podyplomowe)