Studia I stopnia niestacjonarne - Ekonomia: Audytor przedsiębiorstw
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • systematyki zagadnień poznawczych audytora przedsiębiorstw
 • prawnych podstaw przeprowadzania audytów w gospodarce
 • segmentacji zagadnień wynikających z problematyki audytów wewnętrznych i audytów zewnętrznych

Absolwent nabywa umiejętności:

 • przeprowadzania audytu efektywności działania przedsiębiorstw
 • przeprowadzania audytów finansowania działalności przedsiębiorstw
 • przeprowadzania audytu ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstw
 • przeprowadzania audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i informatycznych przedsiębiorstw

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w podmiotach gospodarczych prowadzących audyt wewnętrzny własnej działalności
 • pracę w podmiotach gospodarczych wykonujących pracę ekspercką w zakresie tworzenia ocen i raportów z audytów zewnętrznych
 • kształcenia się w specjalnościach magisterskich obejmujących swoim zakresem programy analizy i oceny finansowej oraz diagnozowanie ekonomiczne przedsiębiorstw

Przedmioty specjalnościowe:

 • zagadnienia poznawcze audytów przedsiębiorstw
 • prawne środowisko zawodów audytorskich
 • audytor ekonomiki przedsiębiorstw
 • audytor finansów przedsiębiorstw
 • audytor ryzyka działalności przedsiębiorstw
 • audytor bezpieczeństwa systemów informacyjnych przedsiębiorstw
 • procedury audytów wewnętrznych przedsiębiorstw
 • procedury audytów zewnętrznych przedsiębiorstw
 • analiza finansowa dla audytorów
 • etyka zawodowa audytorów przedsiębiorstw
 • systemy sprzedaży usług audytorskich


Audytor przedsiębiorstw  program studiów

Opiekun specjalności:
Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
e-mail: krzysztof.szalucki@ug.edu.pl