Rekrutacja na studia niestacjonarne

Opublikowano 29 września 2017 roku
 
 
 
Druga rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym
 
Studia niestacjonarne I stopnia oraz II stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 
Terminy rekrutacji:
  • rejestracja kandydatów w systemie IRK: od 2 do 17 października 2017 r.;
  • ogłoszenie listy kandydatów: 19 października 2017 r.;
  • składanie dokumentów: od 20 do 26 października 2017 r.;
  • ogłoszenie listy przyjętych: 27 października 2017 r. 
 
Specjalności dostępne na studiach niestacjonarnych II stopnia:
Kierunek Ekonomia: Analityk rynku, Finanse w przedsiębiorstwach, Ekonomika transportu i logistyka.
Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Handel zagraniczny.
 
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego będzie pełnić dyżury w dniach 2-26 października br. 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00.
 
Miejsce dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Ekonomiczny
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 415
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15