Enrolment on doctoral studies

Posted on 2019-02-27

Wydział Ekonomiczny UG przeprowadza uzupełniającą rekrutację na niestacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie ekonomia. Program pozwala na przygotowanie rozprawy, jej obronę i uzyskanie stopnia naukowego z ekonomii.

 

Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty rekrutacyjne od 25 lutego do 21 marca 2019 r. w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego, pok. 131.  

 

Więcej informacji: m.kaldunska@ug.edu.pl, a.niemierko@ug.edu.pl, tel. 58-523-12-48.

 

Zasady rekrutacji: http://ekonom.ug.edu.pl/web/nsd/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja