Winter Recruitment for part-time Master Studies

Posted on 2019-01-07

Rekrutacja zimowa na studia niestacjonarne II stopnia (3-semestralne) na Wydziale Ekonomicznym

Ekonomia – specjalności: ekonomika transportu i logistyka, finanse w przedsiębiorstwach

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalności: handel zagraniczny, międzynarodowa ekonomia menedżerska

Terminy rekrutacji

rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 10 stycznia do 25 lutego 2019 r.

ogłoszenie list kandydatów – 27 lutego 2019 r.
składanie dokumentów – od 28 lutego do 6 marca 2019 r.
ogłoszenie list przyjętych – 7 marca 2019 r.

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełnić będzie dyżury od 18 lutego 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-13.00, pok. 415 na Wydziale Ekonomicznym (ul. Armii Krajowej 119/121), tel. 58 523-11-12 oraz 58 523-11-15.

Poza powyższymi terminami w sprawach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się z Biurem Rekrutacji w rektoracie:

tel. 58 523 25 26,
tel. 58 523 25 32,
tel. 58 523 23 28,
lub drogą mailową: we@ug.edu.pl

Wybór specjalności

Wybór specjalności odbywać się będzie w trakcie donoszenia dokumentów (w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów).

Studia niestacjonarne II stopnia - opis specjalności

Początek zajęć
: zjazd 2-3 marca 2019 r.