Second additional recruitment at our faculty

Posted on 2016-09-30

DRUGA REKRUTACJA DODATKOWA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOStudia stacjonarne I oraz II studia na specjalności International Business (kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze): rejestracja kandydatów w systemie IRK do 10 października 2016 r.; ogłoszenie list kandydatów – 11 października 2016 r.

Studia niestacjonarne I oraz II stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze: rejestracja kandydatów w systemie IRK do 17 października 2016 r.; ogłoszenie list kandydatów – 19 października 2016 r.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełni dyżury codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00, pok. 415 na Wydziale Ekonomicznym.


Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
pok. 415
81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15