Second additional recruitment at our faculty

Posted on 2015-09-30

DRUGA REKRUTACJA DODATKOWA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

Studia stacjonarne I i II stopnia na specjalności International Business.

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach ekonomia (dostępne specjalności: ekonomika transportu i logistyka, finanse w przedsiębiorstwach) i międzynarodowe stosunki gospodarcze (dostępna specjalność: handel zagraniczny).

Terminy rekrutacji: rejestracja kandydatów w systemie IRK do 12 października 2015 r., listy kandydatów – 14 października 2015 r.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełni dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-14.00; tel. 58 523 11 12, 58 523 11 15.