Additional recruitment – full-time studies

Posted on 2015-09-02

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne I i II stopnia na specjalności International Business.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Dostępne specjalności:

Ekonomia
– biznes elektroniczny, diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw, ekonomika transportu i logistyka, innowacyjność w gospodarce, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – europejski wymiar przedsiębiorczości, handel zagraniczny, międzynarodowa ekonomia menedżerska, turystyka międzynarodowa.

Terminy rekrutacji: rejestracja kandydatów w systemie IRK do 18 września 2015 r., listy kandydatów – 21 września 2015 r.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełni dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-14.00; tel. 58 523 11 12, 58 523 11 15.