Program

Program studiów obejmuje:

 

Przedmioty transportowe i spedycyjne

 • Polityka rozwoju transportu,
 • Polityka funkcjonowania transportu,
 • Dostęp do rynku,
 • Prawo transportowe,
 • Internet w branży TSL,
 • Bezpieczeństwo drogowe,
 • Doświadczenia firm transportowych i spedycyjnych

Przedmioty logistyczne

 •  Podstawy logistyki,
 • Logistyka w gospodarce,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Prognozowanie w logistyce,
 • Problem wyboru dostawców

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Biznes Plan,
 • Monitoring wyników ekonomicznych,
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Dynamiczne techniki zarządzania

Inne

 • Prawo handlowe,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Techniki komunikowania się
 • Seminarium dyplomowe