Studia Podyplomowe Marketingu Międzynarodowego

Rekrutacja

REKRUTACJA na rok akademicki 2018/2019 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA - dziękujemy za zainteresowanie!

Słuchaczem może być absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów CO NAJMNIEJ 1. STOPNIA (licencjackich). Kandydaci składają odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 2 zdjęcia, podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK oraz dowód opłacenia udziału w Studiach w wysokości 4000 zł, - (lub raty). Warunkiem uruchomienia Studiów jest zgłoszenie się przynajmniej 22 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje  szczegółowe i dokumenty do pobrania:

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33340/studia_podyplomowe_marketing_miedzynarodowy

 Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z procedurą rekrutacyjną opisaną w punkcie: Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe IRK.

Możliwość rozłożenia opłaty na raty

Opłata wynosi 2000 zł, - za jeden semestr. Można jej dokonać w ratach po 1000 zł, - (po uprzednim złożeniu podania u kierownika SPMM o rozłożenie płatności na raty).

ZAPRASZAMY NA SPMM!