Rekrutacja

Informujemy, że 11-17 stycznia 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym UG rozpocznie się rekrutacja do projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).1.    Wizyta studyjna w siedzibie WTO (M2: Zadanie 4, poz. 25)


Rekrutacja obejmuje studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia II stopnia (2018/19).

Do rekrutacji przystąpić mogą studenci II roku studiów II stopnia kierunku msg, specjalności International Business na WE według następujących zasad:

  1. student musi mieć zaliczony I i II semestr I roku studiów;
  2. ranking według średniej ocen z I roku studiów;
  3. studenci mający dług ECTS mogą przystąpić do rekrutacji jedynie w przypadku wolnych miejsc i w takim przypadku decyduje średnia ocen z I roku studiów;
  4. studenci , którzy mają zaplanowane wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, współpracy międzyuczelnianej, itp. w semestrze letnim 2018/2019 mogą przystąpić do rekrutacji pod warunkiem, że ich wyjazd nie pokrywa się z terminem wizyty studyjnej.

 

                                                                                         


Study Visit International Economic Diplomacy at WTO Headquarters Geneva, Switzerland


Recruitment for 2nd year students of IB Master’s Degree program will take place between 11-17 January 2019.

Students are required to fill in application forms available on their student’s portal and deliver to Ms. Anna Żebrowska in Dean’s office. 

Study Visit at the World Trade Organization is co-financed under PROgram of Development of  the University of Gdańsk (ProUG).