Numer 24 / 2007


PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 24

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

 

Już od prawie ćwierćwiecza ukazują się Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Niniejsza publikacja ma charakter szczególny ponieważ dedykujemy ją Panu Profesorowi Zygmuntowi Krasuckiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin, a także Pani Ewelinie Kuligowskiej, która „od zawsze”, tj. od momentu powołania w 1970 roku Instytutu Handlu Zagranicznego do roku 2007, kierowała jego sekretariatem. Przyjaciele, koleżanki i koledzy postanowili w ten sposób wyrazić szacunek oraz podziękowanie za wiele lat wspólnej pracy, za możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia. Pani Ewelinie Kuligowskiej podziękować również za to,. że starała się – i udawało się Jej to z sukcesem – utrzymywać miłą, sympatyczną atmosferę pracy w Instytucie.

Redaktor naukowy: Hanna Treder
Recenzent: Tomasz Dołęgowski
Redakcja: Maria Mosiewicz
Projekt okładki: Wojtek Traczyk

Komitet Redakcyjny Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego:
Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Ewa Oziewicz
Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007
 

Spis artykułów:

Bohdan Jeliński, Wpływ konkurencyjności międzynarodowej na kształt zagranicznej polityki ekonomicznej

Krystyna Żołądkiewicz, Tendencje w polityce handlowej Australii

Agnieszka Stanowska-Hirsch, Czynniki kształtowania międzynarodowej polityki gospodarczej Rosji

Tomasz Michałowski, Propozycje w zakresie reformy decyzyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Danuta Marciniak-Neider, Procesy prywatyzacyjne w polskich portach

Iwona Nawrocka, Program Operacyjny – Rozwój Polski Wschodniej jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego

Sylwia Pangsy-Kania, Ewolucja polityki innowacyjnej państwa,

Katarzyna Bałanynowicz-Panfil, Zmiany demograficzne w świetle teorii ekonomicznych

Marek Reysowski, Strategia przedsiębiorstwa jako plan versus strategia jako wzorzec działań kształtujący się ewolucyjnie

Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Znaczenie kluczowych interesariuszy w kształtowaniu tożsamości organizacji

Joanna Bednarz, Znaczenie satysfakcji i lojalności nabywców dla przedsiębiorstwa

Hanna Treder, Zmiany w systemie nadzoru nad rynkiem finansowym

Urszula Opacka, Rola zintegrowanych rynków finansowych w unii walutowej

Monika Szmelter, Rozwój rynków pochodnych instrumentów kredytowych w świecie

Eugeniusz Gostomski, Przyszłość dolara jako waluty międzynarodowej