Numer 20 / 2005

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 20


Kolejna publikacja z serii Prace i Materiały IHZ zawiera siedemnaście artykułów ukazujących wyniki badań prowadzonych głównie przez pracowników Instytutu. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych. Ponadto, jak w każdej poprzedniej edycji, zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia w Instytucie w minionym roku akademickim oraz szczególne osiągnięcia studentów ze specjalności prowadzonych przez IHZ.

Redaktor naukowy: Hanna Treder
Recenzent: Andrzej Stępniak
Redakcja: Maria Mosiewicz
Projekt okładki: Wojtek Traczyk

Komitet Redakcyjny Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego:
Danuta Marciniak-Neider, Ewa Oziewicz, Edmund Pietrzak
Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005
 

Spis artykułów:

Tomasz Michałowski, Pomoc kredytowa MFW w świetle przemian zachodzących w gospodarce światowej

Karolina Klecha, Wybrane nurty japońskiej myśli ekonomicznej

Sylwia Pangsy-Kania, Koniunktura gospodarcza i handel zagraniczny Chin

Krystyna Żołądkiewicz, Strefa wolnego handlu pomiędzy ASEAN a Australią i Nową Zelandią
Hanna Treder, Udział inwestycji zagranicznych w polskim sektorze ubezpieczeń

Monika Grottel, Metody ustalania wartości celnej towarów

Agnieszka Stanowska-Hirsch, Znaczenie rosyjskiego rynku dla polskiego eksportu

Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Problemy tworzenia systemów całościowej identyfikacji w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Joanna Bednarz, Proces wprowadzania nowych produktów konsumpcyjnych na rynek