Call for papers

Call for papers 38/2019

Osteczny termin nadyłania artykułów upływa 15 maja 2019

 

Zapraszamy do zgłaszania artykułów do numer 38/2019 czasopisma IBAGE. Termin nadsyłania artykułów upływa 15 maja 2019 roku. Publikacja, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, jest darmowa. 

Artykułu prosimy wysyłać na adres e-mail: ibage@ug.edu.pl

 

Czasopismo IBAGE jest indeskowane w bazach: ERIH PLUS, EnocLit, EBSCO, BazEkon, Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, CEEOL, Norwegian Social Science Data Services (NSD) and ZBD.