Reviewers

The reviewers cooperating with us:


 • Dr. Nikolaj Ambrusevic, University of Reading, Henley Business School, Great Britain
 • Prof. Małgorzata Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
 • Prof. Hans-Heinrich Bass, Hochschule Bremen, Germany
 • Dr Ewa Cieślik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
 • Dr Jakub Gazda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
 • Prof. Andrzej S. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni, Poland
 • Conf. Dr. Gabriela Goudenhooft, University of Oradea, Romania
 • Dr Bohdan Hnatkivskyi, Lviv Ivan Franko National University, Ukraine
 • Prof. Jacek Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Poland
 • Dr Rafał Kasperowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
 • Dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
 • Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Prof. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński, Poland
 • Prof. Bożena Kołosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
 • Dr Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński, Poland
 • Dr Anna Korzeniowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland
 • Dr Paweł Kowalewski, Narodowy Bank Polski, Poland
 • Prof. Krzysztof Kozłowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Poland
 • Prof. Nataļja Lāce, Technical University, Latvia
 • Prof. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
 • Prof. Halina Nakonieczna-Kisiel, Uniwersytet Szczeciński, Poland
 • Prof. Pedro de Sá Nogueira, Lisbon School of Economics and Management, Portugal
 • Dr Şerban Olah, University of Oradea, Romania
 • Prof. Dr. Diana Phillips, University of Antwerp, Belgium
 • Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., Masaryk University, Czech Republic
 • Dr. Liesbeth Rijsdijk, Windesheim University of Applied Sciences, Holand
 • Prof. Jerzy Schroeder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
 • Mag. Christian Stadlmann, FH-Professor, University of Applied Sciences Upper, Austria
 • Dr. Lineke Stobbe, Windesheim University of Applied Sciences, Holand
 • Prof. Paul Verluyten, University of Antwerp, Belgium (prof. em.)