Number 20 / 2005

Working Papers Institute of International Business University of Gdansk No 20/2005

 

Redaktor naukowy: Hanna Treder

Recenzent: Andrzej Stępniak

Redakcja: Maria Mosiewicz

Projekt okładki: Wojtek Traczyk

 

Komitet Redakcyjny Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego: 

Danuta Marciniak-Neider, Ewa Oziewicz, Edmund Pietrzak

Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005

Working Papers  20/2005

 

Articles:

 

Tomasz Michałowski, Pomoc kredytowa MFW w świetle przemian zachodzących w gospodarce światowej

 

Karolina Klecha, Wybrane nurty japońskiej myśli ekonomicznej

 

Sylwia Pangsy-Kania, Koniunktura gospodarcza i handel zagraniczny Chin

 

Krystyna Żołądkiewicz, Strefa wolnego handlu pomiędzy ASEAN a Australią i Nową Zelandią

 

Hanna Treder, Udział inwestycji zagranicznych w polskim sektorze ubezpieczeń

 

Monika Grottel, Metody ustalania wartości celnej towarów

 

Agnieszka Stanowska-Hirsch, Znaczenie rosyjskiego rynku dla polskiego eksportu

 

Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Problemy tworzenia systemów całościowej identyfikacji w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw

 

Joanna Bednarz, Proces wprowadzania nowych produktów konsumpcyjnych na rynek