Number 23 / 2006

Working Papers Institute of International Business University of Gdansk No 23

 

Pierwszy numer Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się w 1973 oku, a teraz do rąk Czytelników oddajemy numer dwudziesty trzeci. Poświęcony jest on, podobnie jak i poprzednie numery, problemom współczesnej gospodarki światowej. Piętnastu autorów – głownie młodych pracowników nauki – prezentuje wyniki swoich badań.

 

Redaktor naukowy: Hanna Treder

Recenzent: Maria Bijak-Kaszuba

Redakcja: Maria Mosiewicz

Projekt okładki: Wojtek Traczyk

 

Komitet Redakcyjny Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego: 

Danuta Marciniak-Neider, Ewa Oziewicz, Edmund Pietrzak

Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006

 

 

Spis artykułów:

 

Bohdan Jeliński, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie globalizacji gospodarki

 

Karolina Klecha, Przeobrażenia kierunków lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej

 

Eugeniusz Gostomski, Znaczenie banków dla biednych ludzi w procesie wzrostu aktywności gospodarczej w najsłabiej rozwiniętych krajach świata

 

Krystyna Żołądkiewicz, Reguły pochodzenia towarów w umowie handlowej o bliskich stosunkach ekonomicznych Australii i Nowej Zelandii (CER)

 

Magdalena Markiewicz, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przez banki z dominującym udziałem kapitału niemieckiego

 

Radosław Koszewski, Wpływ konkurencyjności na możliwość tworzenia konsorcjów eksportowych przez polskie firmy – wyniki badań

 

Anna M. Nikodemska-Wołowik, Kreowanie marek flagowych. Kierunki i możliwość aplikacji

 

Joanna Bednarz, Wpływ systemu zarządzania jakością na satysfakcję klientów przedsiębiorstwa,

 

Sylwia Pangsy-Kania, Kreowanie kultury organizacyjnej opartej na innowacyjności

 

Władysława Kiwak, Aksjologiczne podstawy gospodarowania,

 

Tomasz Michałowski, MFW a kryzysy walutowe i finansowe na przełomie XX i XXI wieku

 

Monika Szmelter, Ewolucja procesu sekurytyzacji

 

Sławomir Antkiewicz, Zarządzanie cudzym pakietem akcji na zlecenie klienta

 

Iwona Sobol, Analiza funkcjonowania finansowych centrów uprzywilejowanych

 

Aleksandra Ruchniewicz, Emisja kwitów depozytowych – korzyści i negatywne aspekty