Zgłoszenia uczestników

Ważny komunikat.

Z przyczyn technicznych, niezależnych od nas, nasze formularze do zapisów mogą nie działać, za co Państwa uprzejmie przepraszamy. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. W związku z tym informujemy, że przedłużamy terminy zapisów:

  • dla szkół do dnia 14 października 2019 r.
  • dla uczniów do dnia 24 października 2019 r.

Poinformujemy Państwa, kiedy tylko uda nam się rozwiązać problem.

 

 

 

I Etap IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Zaczynając do edycji IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zmieniamy sposób zapisów szkół oraz uczniów, chcących przystąpić do zawodów 1 stopnia podczas IV OOSL.

 

W pierwszej kolejności do końca września będziemy prosić o rejestrację szkół na specjalnym formularzu, do którego link zostanie umieszczony na naszej stronie oraz na facbooku lub prześlemy d0 uczestników poprzednich edycji link w mailu.

 

Po okresie rejestracji szkół, zostanie udostępniony link, gdzie poszczególni uczniowie ze szkół zarejestrowanych będą mogli sami wpisać się na listę. W formularzu będą wypełniać swoje dane oraz z listy rozwijanej wybiorą skrót swojej szkoły, jeżeli ta szkoła zostanie zarejestrowana.

 

Proces rejestracji elektronicznej będzie prostszy oraz szybszy dla wszystkich szkół oraz uczestników IV edycji.

 

I etap: do dnia 7 października 2019 r. prosimy o dokonanie zgłoszenia Szkoły przez Dyrekcję Szkoły, przewodniczącego Komisji Szkolnej lub wyznaczonego przez Dyrekcję Szkoły Nauczyciela przedmiotów zawodowych poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się pod adresem: http://bit.ly/Rejestracja-IV-OOSL-UG

 

Otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie zgłoszenia, natomiast najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia dokonania zgłoszenia prześlemy na Państwa mailowy adres kontaktowy kod szkoły i link, pod którym uczniowie będą mogli dokonać zgłoszenia indywidualnego uczestnika. Formularz do zapisów indywidualnych będzie dostępny wyłącznie dla uczniów szkół zgłoszonych w pierwszym etapie zapisów. 

 

II etap: indywidualne zapisy uczestników do 17 października 2019 r. Zgłoszenia dokonuje indywidualnie uczeń, jeśli jest pełnoletni, lub opiekun w przypadku uczniów niepełnoletnich.