Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

prof. UG dr hab. Przemysław Borkowski, Katedra Ekonomiki Transportu, Wydział Ekonomiczny UG,

 

dr Magdalena Jażdżewska-Gutta, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji, Wydział Ekonomiczny UG, 

 

mgr Dariusz Weiland, Katedra Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG,

 

mgr Adam Borodo, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny UG.