O Olimpiadzie

 

V Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

 

Komunikat dot. zawodów II stopnia V OOSL (5 marca 2021 r.)

 

Ze względu na zaplanowane próbne matury (komunikat z dnia 17 lutego 2021 r. (CKE, MEiN) Komitet Główny Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej podjął decyzję o przesunięciu godziny rozpoczęcia zawodów II stopnia na godzinę 15:00 (14:40 - sprawdzenie listy obecności). Dzień przeprowadzenia zawodów pozostaje bez zmian - 5 marca 2021 r. Instrukcję i zasady przeprowadzenia zawodów online prześlemy Państwu w dniu 2 marca 2021 r. (wtorek). Już teraz prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

 

  1. W czasie zawodów uczestnicy powinni mieć dostęp do komputera bądź innego urządzenia połączonego z internetem, umożliwiającego dostęp do narzędzia MS Teams oraz MS Forms oraz do kamery i mikrofonu.
  2. Wraz ze szczegółową instrukcją w dniu 2 marca otrzymają Państwo link do spotkania na MS Teams. Link do treści zadań zostanie udostępniony uczestnikom podczas spotkania.
  3. O godzinie 15:00 rozpoczną się zawody, ale do spotkania na MS Teams należy włączyć się nie później niż o godzinie 14:40.
  4. Prosimy o obecność na spotkaniu nauczycieli zgłaszających szkołę przed rozpoczęciem zawodów w celu potwierdzenia tożsamości uczestników.
  5. Zgodnie z § 14. regulaminu Olimpiady (regulamin) uczestnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek potwierdzić swoją obecność za pomocą mikrofonu oraz obrazu wideo. Brak potwierdzenia wskazanego w punkcie 14.2. może być podstawą dyskwalifikacji uczestnika.
  6. Nie jest konieczne instalowanie aplikacji MS Teams. W celu wzięcia udziału w zawodach można skorzystać z przeglądarki, ale w tym przypadku zalecamy wykorzystanie przeglądarek Chrome bądź Edge, aby zapewnić sprawny dostęp do spotkania i zadań konkursowych.
 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

 

Plakat do V Edycji OOSL do ściągnięcia.