IV edycja - 2017

Do IV edycji konkursu zostały zgłoszone na Wydziale Ekonomicznym UG następujące prace magisterskie obronione w r.akad. 2016/17:

 1. Cezary Topczyłko, Funkcjonowanie banków w mediach społecznościowych;
  Promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider:

 2. Antti Kotaniemi, Downfall of Nokia;
  Promotor: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG;

 3. Robert Rolbiecki, Zmiany cen na rynku wybranych surowców i ich wpływ na gospodarki największych eksporterów;
  Promotor:  dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG;

 4. Katarzyna Andrzejak, Federacja Rosyjska w Światowej Organizacji Handlu;
  Promotor:  dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

 5. Monika Siemiątkowska, Znaczenie eksportu leków w rozwoju sektora farmaceutycznego w Polsce;
  Promotor:  dr hab. Hanna Treder, prof. UGW wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Konkursową, do etapu ogólnopolskiego zostały wytypowane dwie prace: mgr. Cezarego Topczyłko oraz mgr Katarzyny Andrzejak.
Rozstrzygnięcie konkursu na etapie ogólnopolskim nastąpi wiosną 2018 r.


Wręczenie nagród laureatom IV edycji Konkursu Prac MSG


20 września 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na kierunkach MSG. Nagrody przyznała Kapituła Konkursu w składzie:

 • prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski – Przewodniczący Kapituły
 • prof. zw. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Schroeder
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ
 • dr hab. Hanna Treder, prof. nadzw. UG
 • dr hab. Krzysztof Wach, prof. nadzw. UEK


Laureatami zostali:


I miejsce (nagroda w kwocie 5 tys. zł) – mgr Piotr Bąkowski, za pracę magisterską napisaną i obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pt. Czynniki sukcesu ekspansji na rynek chiński wśród europejskich małych i średnich przedsiębiorstw branży jubilerskiej. Promotor: dr hab. Beata Stępień, prof. UEP;

II miejsce (nagroda w kwocie 3 tys. zł) – mgr Cezary Topczyłko, za pracę magisterską napisaną i obronioną na Uniwersytecie Gdańskim, pt. Funkcjonowanie banków w mediach społecznościowych. Promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider;

III miejsce (nagroda w kwocie 2 tys. zł) – mgr Katarzyna Pałka, za pracę magisterską napisaną i obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pt. Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w korporacjach transnarodowych. Promotor: dr hab. Krzysztof Wach, prof. nadzw. UEK.

Nagrody wręczył przewodniczący Kapituły Konkursu prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski. Promotorzy nagrodzonych prac uhonorowani zostali specjalnymi dyplomami.