Lista pracowników

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 120, telefon: +48585231223, e-mail: obie@ek.univ.gda.pl
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: adiunkt, pok: 117, telefon: 58/523 12 27, e-mail: aleksandra.borowicz@ug.edu.pl
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: asystent, pok: 121, telefon: 058-523-1225, e-mail: m.krzeminski@ug.edu.pl
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: adiunkt, pok: 121, telefon: 058-523-1225, e-mail: jstefaniak@ug.edu.pl
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 119, telefon: 058-523-1224, e-mail: a.stepniak@ug.edu.pl
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: adiunkt, pok: 121, telefon: 058-523-1225, e-mail: a.zabłocka@ug.edu.pl