Obchody Dnia Europy 2018

 

Szanowni Państwo, 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

 

 


Wyniki II etapu 

 

 

 Szanowni Państwo,

 

 Wystąpienie  prof. Jerzego Buzka  planowane na  dzień 6.04.2018 r. niestety nie odbędzie się.

 

Przyjazd Pana Premiera z powodów zdrowotnych został odwołany.

 

Przygotowane przemówienie odczyta Pan Jarosław Wałęsa - Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

OBCHODY DNIA EUROPY 2018

KONKURS „POLSKA W UNII“ - XV edycja 

„Jakiej Unii potrzebuje Polska i jakiej Polski potrzebuje Unia?“

                                                

Patronat honorowy: Jarosław Wałęsa, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 i dr hab. Jerzy Gwizdała prof. nadzwyczajny, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Gość Specjalny Obchodów: prof. Jerzy Buzek

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Polska w Unii,  który organizowany jest w ramach obchodów Dnia Europy. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. 

 

Tegoroczne obchody odbędą się przy współpracy i pod patronatem Pana Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Rektora UG dr. hab Jerzego Gwizdały, prof. nadzw. Tematem wiodącym obchodów jest:

 

„Jakiej Unii potrzebuje Polska i jakiej Polski potrzebuje Unia?”. 

 

Co roku staramy się by tematy wykładów i konferencji dotyczyły bieżącej problematyki i aktualnych wyzwań stojących przed UE i Polską. Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem, wyjście Wielkiej Brytanii z UE a także relacje rządu RP z UE prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej. Będziemy zastanawiać się i zachęcać do dyskusji nt. wyzwań stojących przed Polską i jaką strategię powinna przyjąć Polska by być silnym członkiem UE – coraz bardziej zintegrowanym.

 

Gościem Specjalnym będzie prof. Jerzy Buzek, Premier Polski w latach 1997 – 2001, Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012  Przewodniczący PE. Obecnie prof. Jerzy Buzek pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. 

 

Wystąpienie Prof. Jerzego Buzka odbędzie się 6 kwietnia o godz.13.00, na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie. 

 

Podsumowaniem obchodów będzie konferencja oraz Gala Dnia Europy, która odbędzie się 10 maja na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie. Podczas uroczystości nastąpi ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu Polska w Unii.  

 

 

 

 I etap nastąpi 19 marca jednocześnie w każdej szkole, która zdecyduje się na wzięcie udziału uczniów w konkursie.

 

 

Pytania do I etapu z odpowiedziami oraz formularz sprawozdawczy (będący zarazem zgłoszeniem Szkoły do Konkursu) zostały przesłane do dyrekcji szkół drogą mailową. Wypełniony formularz należy odesłać do nas:

  do 30 marca. 

 

 

Do kolejnego etapu konkursu przejdą cztery osoby ze szkoły, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi. Pytania do I, II i III etapu będą w formie testu wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa).

 
 

 Zakres materiału konkursu „Polska w Unii” – etap I

I.Fundamentalne zasady integracji europejskiej

II.Podstawy prawa UE

III.System instytucjonalny i rola Parlamentu Europejskiego

IV.Główne założenia rynku wewnętrznego UE

 

 

 

W kolejnych etapach zakres tematyczny poszerzony zostanie o następujące zagadnienia:

I.  Zobowiązanie wobec Unii wynikające z Traktatów akcesyjnych

II.  Funkcjonowanie i perspektywy strefy euro

III.Strategia pogłębienia integracji w UE

IV.Polityka rządu wobec UE

V.UE w globalnym świecie, warunki silnej pozycji

 

 

Dziękujemy Dyrekcjom Szkół, Opiekunom i Młodzieży za czynny udział w tym przedsięwzięciu przez te wszystkie lata  i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji.

 

Wykład Prof. Jerzego Buzka jest otwarty,

więc zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli. Aula pomieści wszystkich. Zachęcamy młodzież do czynnego udziału w spotkaniu (będzie możliwość zadawania pytań).

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KALENDARZ  KONKURSU 2018 roku

 

19 marca (poniedziałek)

godzina 10:00 – I etap (szkolny)

równocześnie we wszystkich szkołach województwa pomorskiego 

 

 

6  kwietnia (piątek)

•wykład dla młodzieży

•godzina 11.00 – II etap

•godzina 13.00 - wystąpienie prof. Jerzego Buzka

 

 

10   maja (czwartek) 

III etap konkursu – FINAŁ

Konferencja 

Gala Dnia Europy

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom 

 

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN KONKURSU

 

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU