Obchody Dnia Europy 2017

 

 

19 maja 2017 roku odbyła się XIV edycja  Obchodów Dnia Europy 

oraz finał Konkursu „Polska w Unii“

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Gali i gratulujemy zwycięzcom konkursu!!

 

 

Dziękujemy

Panu Posłowi Jarosławowi Wałęsie

i Pani Magdalenie Gielo - Politewicz 


za współorganizację Obchodów Dnia Europy i konkursu

 

 

 

 

Cieszymy się, że był z nami w tym roku

Prezydent Lech Wałęsa,

którego wystąpienie uświetniło naszą uroczystość

 

 

 

Jesteśmy wdzięczni fundatorom nagród i sponsorom, dzięki którym mogliśmy przygotować obchody na odpowiednim poziomie.

 

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

- Biuro usługowe  Mario 

- Ziaja 

- Klubo-restauracja Jedz Pij Tańcz i Kandelabry

- Ogrody Justyny

 

 

Szczególne podziękowania również należą się dla studentów Koła Europejskiego Forum Integracji za pomoc w organizacji obchodów !!!

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości!

 

Film z Obchodów

 

Obchody Dnia Europy w Dzienniku Bałtyckim

 

Zdjęcia z Obchodów 2017 r. 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program 

 

 

 

 

Pełne wyniki  2 etapu (PDF)

 

Lista 10 finalistów - GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

 Materiały z wykładów na 2 etapie w zakładce: MATERIAŁY 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY DNIA EUROPY  2017 KONKURS „POLSKA W UNII“ - XIV edycja  „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży
w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego“

 Miło nam poinformować, że w br. odbędzie się czternasta edycja Konkursu  POLSKA W UNII,   który organizowany jest w ramach obchodów DNIA EUROPY.
Konkurs  przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

Tegoroczne obchody odbędą się przy współpracy i pod patronatem Pana Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego. Tematem wiodącym obchodów jest „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży w kontekście rynku wewnętrznego”.

Wsparcie przedsiębiorczości w Polsce jest obecnie kluczowym wyzwaniem społecznym. Obejmuje ono zarówno kształtowanie kompetencji młodych ludzi jak i przygotowanie ich do aktywności zawodowej w przyszłości. Co roku staramy się też by tematy wykładów i konferencji dotyczyły bieżącej problematyki i aktualnych wyzwań stojących przed UE. Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wreszcie projektowane wyjście Wielkiej Brytanii z tej organizacji prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej.

W tym roku, oprócz wykładów dla młodzieży przygotowalismy również warsztaty dla nauczycieli – pt. Podstawy przedsiębiorczości.
Podsumowaniem obchodów będzie konferencja oraz Gala Dnia Europy, która odbędzie się 19 maja na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie. Podczas uroczystości nastąpi ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu Polska w Unii. 

Nagrodą główną dla 10-ciu najlepszych uczniów będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez Posła Jarosława Wałęsę.

Termin wykładów dla uczniów, warsztatów dla nauczycieli i termin II etapu konkursu zostanie podany w terminie późniejszym (na stronie internetowej i e-mailem).


Zakres materiału konkursu „Polska w Unii” – etap I
I.    Fundamentalne zasady integracji europejskiej
II.    Podstawy prawa wspólnotowego
III.    System instytucjonalny i rola Parlamentu Europejskiego
IV.    Funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE

W kolejnych etapach zakres tematyczny poszerzony zostanie o następujące zagadnienia:

I.    Polityka przemysłowa wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw
II.    Wspieranie przedsiębiorczości
III.    Funkcjonowanie strefy euro
IV.    Aktualne wyzwania rynku wewnętrznego UEDziękujemy Dyrekcjom Szkół, Opiekunom i Młodzieży za czynny udział w tym przedsięwzięciu przez te wszystkie lata  i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji.