Strona startowa

Szanowni Doktoranci oraz kandydaci do stopnia doktora!

Witamy na stronie internetowej Niestacjonarnych studiów doktoranckich z ekonomii, funkcjonujących na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.


Przez wiele lat Niestacjonarne studia doktoranckie z ekonomii umożliwiały uzyskanie stopnia doktora. Doktoranci mieli i mają zapewniony dostęp do ekonomicznych baz danych, specjalistycznych bibliotek z dokumentami elektronicznymi znajdującymi się instytutach, katedrach i zakładach, dostęp do bogatych zbiorów statystyk gospodarczych i tekstów prawa gospodarczego. Profesorowie sprawujący opiekę naukową nad Doktorantami to osoby o wysokim autorytecie naukowym w kraju i za granicą, uczestniczącymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i przygotowywaniu strategii rozwoju gospodarczego, działającymi aktywnie w gospodarce, lub jako eksperci rządu czy też organizacji międzynarodowych.

 

Obecnie studia doktoranckie nie zostały ujęte w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego - natomiast serdecznie zapraszamy do Szkoły Doktorskiej.