Uroczystość wręczenia dyplomów IHZ

Opublikowano 23 listopada 2012 roku


Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom specjalności Instytutu Handlu Zagranicznego odbyła się 16 listopada 2012 r.W uroczystości wzięli udział absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności handel zagraniczny, finanse międzynarodowe i bankowość, międzynarodowe strategie marketingowe oraz International Business.
Scenariusz uroczystości był nietypowy, gdyż dwukrotnie, na początku i na końcu, wyłączono prąd.
Uroczystość otworzył Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego, prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński.

Absolwentów powitał Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Józef Włodarski oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski.

 

     

 

 

W uroczystości wzięli udział nauczyciele akademiccy, w tym promotorzy prac magisterskich, rodziny absolwentów oraz panie z dziekanatów i sekretariatów.

 

 

Uroczystość uświetniło swoją obecnością liczne grono sponsorów, przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z Instytutem, którzy ufundowali wspaniałe nagrody wręczane najlepszym absolwentom.
Sponsorów nagród reprezentowali:

 • pan Wojciech Grubman, Dyrektor ds. finansowych Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok,
 • pan Krzysztof Gromadowski, Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Zarządu Portu Gdynia SA,
 • pani Kamila Piotrowska-Król, przedstawicielka spółki Terramar Sp. z o.o.,
 • pan dr Ireneusz Zalewski, Dyrektor Lufthansa Systems,
 • pan Stanisław Fiedur, Prezes Torell Technology SA oraz pani Aneta Duraj, Kierownik w Torell Technology SA,
 • pan Maciej Goniszewski, Redaktor naczelny „Gazety Bankowej”,
 • pan Krzysztof Balcerzak, Wiceprezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów,
 • pani Agata Witczak, Dyrektor oddziału Thomson Reuters w Gdyni,
 • pan Tomasz Surowiec, Prezes Hermes Sp. z o.o.,
 • pan Tomasz Nawrocki, dyrektor II Oddziału w Gdyni Nordea Bank Polska SA.


 

Nagrody ufundowali również Wiceprezydent Miasta Sopotu, przedsiębiorstwo Unisoft Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwo Klima-Therm SA.

Uroczystość rozpoczęto hymnem społeczności akademickiej Gaudeamus igitur.

Najwyższe lokaty na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze uzyskali:

na studiach stacjonarnych

I lokata – mgr Michał Dominik ze średnią ocen 4,92, specjalność FMiB, promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,
II lokata – mgr Justyna Ozimkiewicz ze średnią ocen 4,91, specjalność IB, promotor: prof. UG, dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik,
III lokata – mgr Łukasz Dopierała ze średnią ocen 4,82, specjalność FMiB, promotor: dr Iwona Sobol.

na studiach niestacjonarnych

I lokata – mgr Magdalena Zaborowska ze średnią ocen 4,67, specjalność HZ, promotor: dr Renata Orłowska

 

     


Specjalną nagrodę imienia prof. Edmunda Pietrzaka za najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów i bankowości otrzymał:


 

 

 

mgr Piotr Gutowski, absolwent specjalności finanse międzynarodowe i bankowość, za pracę pt.

„Dylematy polityki kursowej i pieniężnej na drodze do strefy euro. Przypadek Polski, Czech i Węgier”.

Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.
Fundatorem nagrody jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.


 

 

Najlepsi na specjalnościach (poza osobami, które uzyskały lokaty) byli:

 • mgr Joanna Dulczewska ze średnią ocen 4,80, specjalność HZ, promotor: prof. UG, dr hab. Hanna Treder, studia stacjonarne,
 • mgr Katarzyna Bilor ze średnią ocen 4,73, specjalność FMiB, promotor: dr Sławomir Antkiewicz, studia niestacjonarne,
 • mgr Patryk Granatowicz ze średnią ocen 4,53, specjalność HZ, promotor: prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński, studia niestacjonarne,
 • mgr Marta Tyszer ze średnią ocen 4,75, specjalność HZ, promotor: prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk, studia stacjonarne,
 • mgr Ewelina Dylewska ze średnią ocen 4,70, specjalność HZ, promotor: dr Joanna Bednarz, studia stacjonarne,
 • mgr Agnieszka Zięba ze średnią ocen 4,67, specjalność HZ, promotor: prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz,  studia stacjonarne,
 • mgr Magda Mieczkowska ze średnią ocen 4,80, specjalność FMiB, prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,  studia stacjonarne,
 • mgr Małgorzata Szczygłowska ze średnią ocen 4,79, specjalność FMiB, promotor: dr Urszula Mrzygłód,  studia stacjonarne,
 • mgr Ewelina Pawlun ze średnią ocen 4,78, specjalność FMiB, promotor: dr Urszula Mrzygłód,  studia stacjonarne,
 • mgr Magdalena Laskowska ze średnią ocen 4,77, specjalność FMiB, promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,  studia stacjonarne,
 • mgr Iwona Pfeiffer ze średnią ocen 4,73, specjalność FMiB, promotor: dr Urszula Mrzygłód,  studia stacjonarne,
 • mgr Ewa Łapińska ze średnią ocen 4,73, specjalność MSM, promotor: dr Tomasz Czuba,  studia stacjonarne,
 • mgr Sonia Zawadzka ze średnią ocen 4,76, specjalność IB, promotor: prof. UG, dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik,  studia stacjonarne,
 • mgr Yulia Rybalowa ze średnią ocen 4,73, specjalność IB, promotor: dr Renata Orłowska,  studia stacjonarne.


Dyrektor IHZ, prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński wręczył również listy gratulacyjne za aktywną działalność na rzecz społeczności Wydziału Ekonomicznego, a w szczególności za działalność w kołach naukowych. Listy takie otrzymali:
 • mgr Joanna Chmielewska, mgr Izabela Szulc oraz mgr Szymon Mechliński z Koła Naukowego HaZet,
 • mgr Magdalena Laskowska, mgr Michał Dominik, mgr Łukasz Dopierała, mgr Radosław Kożuchowicz,
 • mgr Ewelina Pawlun oraz mgr Iwona Pfeiffer z Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych.


Dyrektor IHZ, prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński przedstawił dane statystyczne charakteryzujące zbiorowość tegorocznych absolwentów oraz ocenę osiągniętych przez nich wyników w nauce. Na uwagę zasługuje fakt, że 82% absolwentów, którzy podjęli pracę, pracuje w kierunku zgodnym z ukończoną specjalnością.

 

 

Po wręczeniu dyplomów przyszedł czas na wspomnienia. W imieniu gości głos zabrał pan Tomasz Surowiec, Prezes firmy HERMES  Sp. z o.o., który opowiedział o pasji studiowania i o tym, co było w czasach studiów najważniejsze.


 

 

W imieniu absolwentów studiów stacjonarnych czas studiów wspominała Pani mgr  Joanna Dulczewska, a w imieniu  absolwentów studiów niestacjonarnych Pan mgr Marek Szymczak

 

         

 

Dyrektor Instytutu, prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński, podziękował wszystkim za udział w uroczystości i pogratulował absolwentom i ich rodzinom dobrych wyników, życząc, by kontynuowali naukę przez całe życie, zgodnie ze współczesną zasadą life-long learning .

Z uwagi na to, że pod koniec uroczystości ponownie wyłączono prąd, wspólne zdjęcia odbywały się w nieco odmiennych, niezaplanowanych wcześniej okolicznościach.
Z pewnością będzie to jeszcze jeden z powodów, dla których uroczystość pozostanie niezapomniana!