Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 26 listopada 2019 roku

 

W dniu 22 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Studiów Magisterskich Wydziału Ekonomicznego UG roku akademickiego 2018/2019 następujących kierunków i specjalności:

Kierunek Ekonomia:

 • Analityk Rynku
 • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
 • E-commerce
 • Ekonomika Transportu i Logistyka
 • Finanse w Przedsiębiorstwach
 • Innowacyjność w Gospodarce
 • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Ekonomia Unii Europejskiej
 • Finanse Międzynarodowe i Bankowość
 • Handel Zagraniczny
 • International Business
 • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
 • Międzynarodowe Strategie Marketingowe
 • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
Po wysłuchaniu Hymnu Polski oraz akademickiej pieśni Gaudeamus Igitur Pani Dziekan, Pani dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, powitała zaproszonych na uroczystość gości: Panią Prorektor, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów, a przede wszystkim przybyłych na uroczystość Absolwentów.

   

Pani dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek profesor Uniwersytetu Gdańskiego Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia, pogratulowała wszystkim Absolwentom pomyślnego ukończenia studiów, życząc im wielu sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Dziekan składając gratulacje podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do ich sukcesu oraz zachęciła do dalszego zdobywania stopni naukowych.

  

Pan Prodziekan ds. nauki, dr hab. Przemysław Borkowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego zaprosił osoby, które uzyskały najwyższe średnie ocen w ramach toku studiów. Pani Prorektor dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego wręczyły nagrody najlepszym Absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.

Po wręczeniu lokat i nagród dla najlepszych absolwentów na specjalnościach, głos zabrała Pani Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, dr Magdalena Markiewicz, która poprosiła o wystąpienie gościa specjalnego Pana Artura Gronkiewicza, Wiceprezesa Zarządu Sony Pictures Entertainment, przedstawiciela Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego. 

Pan Artur Gronkiewicz przekazał Absolwentom swoje spostrzeżenia i rady dotyczące planowania życia zawodowego, odnosząc się również do lat spędzonych podczas studiów.

  

Pani Dziekan wraz z Panem  Arturem Gronkiewiczem wręczyłi Absolwentom Wydziału Ekonomicznego UG podziękowania za działalność na rzecz środowiska akademickiego w Kołach Naukowych, Radzie Samorządu oraz osiągnięcia  sportowe.

Następnie Pani Prodziekan poprosiła o zabranie głosu w imieniu Absolwentów Pana Roberta Wasilewskiego i w imieniu Absolwentów anglojęzycznych Pana Olega Gurshev, którzy w piękny sposób podsumowali czas spędzony na studiach na Wydziale Ekonomicznym.

   

Najbardziej emocjonującym punktem spotkania było wręczenie dyplomu ukończenia studiów wszystkim Absolwentom. Dyplomy wręczała Pani Prorektor, Pani Dziekan w towarzystwie Promotora.

Po wręczeniu wszystkich dyplomów i gratulacji Pan Prodziekan ds. nauki dr hab. Przemysław Borkowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego poprosił o powstanie, następnie wszyscy odśpiewali Hymn Unii Europejskiej.

Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego podziękowała wszystkim Gościom i ich bliskim za przybycie na Galę Absolwentów 2019.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami Absolwentów wszystkich specjalności. Na twarzach Absolwentów gościła radość i wzruszenie, które udzieliło się zarówno gościom, jak i kadrze naukowej.

Jeszcze raz Gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!


 
Zdjęcia z Gali Absolwentów (wielkość paczki 1.3 GB) Plik dostępny do 31.12.2019r.