Thomson Reuters

Opublikowano 08 czerwca 2018 roku

10 lat aktywnej współpracy
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z Thomson Reuters


10 lat temu, 28 maja 2008 roku, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zostało uruchomione nowoczesne laboratorium Thomson Reuters Data Suite (w skrócie TRDS) z 23 stanowiskami komputerowymi. Każde stanowisko jest wyposażone w dostęp do kluczowych produktów Thomson Reuters, wykorzystywanych między innymi przez analityków finansowych, dealerów i traderów banków i innych instytucji finansowych. Wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Gdańskiego oraz Thomson Reuters, przy wsparciu finansowym Miasta Gdańska oraz Sopotu było pierwszym tego typu projektem w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej, a od 2008 roku współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Thomson Reuters rozwija się dynamicznie, oferując coraz więcej studentom i pracownikom naukowym.

Z okazji okrągłego jubileuszu, 24 maja 2018 roku, podczas międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Handlu Zagranicznego Wyzwania Gospodarki Globalnej 2018, świętowaliśmy 10 lat naszej współpracy. W sesji plenarnej wystąpiła między innymi Agata Witczak, dyrektor oddziału Thomson Reuters w Gdyni, przedstawiając znaczenie networkingu w biznesie.

Odbył się także panel dyskusyjny pt. International financial markets and the role of data providers, podczas którego przedstawiciele nauki oraz biznesu dyskutowali na temat zmian na rynkach finansowych, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 10 lat i jak zmieniły postrzeganie roli dostawców informacji. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: z Thomson Reuters Marcin Lechecki, Team Leader Fixed Income i Jakub Kupracz, Exchange Content Specialist, a z Wydziału Ekonomicznego UG prodziekan Magdalena Markiewicz i Magdalena Mosionek-Schweda, a także Konrad Lipski, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej w HSBC i Jan Jakub Szczygielski z University of Pretoria. Panel prowadziły Agnieszka Lewińska-Mach, Regional Content Operations Manager z Thomson Reuters oraz Urszula Mrzygłód z Wydziału Ekonomicznego.

W czasie panelu Karolina Majowicz-Prager i Joanna Adamska-Mieruszewska zaprezentowały historię i rezultaty wzajemnie owocnej współpracy.

Paneliści rozmawiali między innymi o współpracy uczelni wyższych z biznesem, pozyskiwaniu danych do prowadzenia badań naukowych, a także o znaczeniu, dla funkcjonowania rynków finansowych i dostarczycieli informacji, zmian regulacyjnych, takich jak MIFID i jak zmienił się międzynarodowy rynek obligacji.

Najbardziej wymiernym efektem współpracy jest utworzenie Akademii Thomson Reuters – przedmiotu, dzięki któremu studenci poszerzają swoją wiedzę na temat rynków finansowych oraz uczą się efektywnie korzystać z produktów Thomson Reuters. Zajęcia oferowane w języku polskim są częścią obowiązkowego programu studiów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, a w języku angielskim dla studentów specjalności International Business.

Od początku współpracy odbyły się 104 Akademie Thomson Reuters, w których uczestniczyło ponad 2 tysiące studentów Wydziału Ekonomicznego. Prawie tysiąc studentów uczestniczyło w certyfikowanym egzaminie przeprowadzanym w języku angielskim na zakończenie cyklu zajęć, z czego 320 uzyskało wynik na poziomie ponad 80 proc. i zakończyło zajęcia z certyfikatem.

Thomson Reuters Eikon to również doskonałe źródło danych dla pracowników prowadzących badania naukowe, a także studentów przygotowujących prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Ponadto, od początku naszej współpracy:

  • zorganizowaliśmy ponad 60 warsztatów i wykładów pracowników Thomson Reuters dla studentów;
  • ponad 270 pracowników Thomson Reuters uczęszczało na regularne zajęcia na Wydziale Ekonomicznym UG; szczególnym zainteresowaniem cieszą się przedmioty finansowe (prowadzone w języku polskim i angielskim), takie jak: finanse międzynarodowe, kryzysy finansowe, rynek akcji i finanse.


Organizujemy też szereg wydarzeń dla studentów, w tym konkurs wiedzy finansowej Great Finance Challenge oraz panel z udziałem pracowników Thomson Reuters w ramach studenckiej konferencji nt. Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie, organizowanej corocznie przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych.

Ze strony UG współpracę koordynują: Danuta Marciniak-Neider, Urszula Mrzygłód, Joanna Adamska-Mieruszewska, a ze strony Thomson Reuters Karolina Majowicz-Prager.