Ranking Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych

Opublikowano 04 grudnia 2017 roku

W rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwa wydziały Uniwersytetu Gdańskiego znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce – Wydział Zarządzania na miejscu szóstym, a Wydział Ekonomiczny na miejscu ósmym.

Do rankingu wydziałów ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita” zakwalifikowano łącznie 27 wydziałów w Polsce. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajął szóste miejsce wśród wszystkich wydziałów ekonomicznych i zarządzania w Polsce. Lepszych okazało się tylko pięć wydziałów uczelni warszawskich, łódzkiej i krakowskiej. Wydział Ekonomiczny znalazł się w tym roku na miejscu ósmym.

Inne trójmiejskie wydziały ekonomiczne uplasowały się na następujących pozycjach: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej – miejsce 11, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni – miejsce 17.

Pod uwagę brano m.in. następujące kryteria: jakość nauczania, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy, kariery absolwentów (w tym okres poszukiwania pracy i zarobki).


  Dobre studia to dobra praca