Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Opublikowano 03 października 2017 roku

 

 

W dniu 2 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Na uroczystość, oprócz Studentów i Pracowników Wydziału Ekonomicznego, przybyło wielu gości, w tym Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, prezesi i przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw regionu pomorskiego współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym. Uczestniczyli również emerytowani Profesorowie UG, którzy przez wiele lat pracowali na Wydziale. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz innych jednostek Uczelni. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

  

 

 

 

W swym wystąpieniu Pani dr hab. Monika Bąk, prof. UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego przypominając genezę utworzenia Wydziału Ekonomicznego sięgającą czasów II wojny światowej mówiła również o bieżących osiągnięciach Wydziału i wyzwaniach na najbliższe lata.

 

 

Pani Dziekan podziękowała również emerytowanym profesorom, którzy przez wiele lat pracowali dla dobra Wydziału i byli jego podporą.

 

 

Pan Rektor wskazał na wysoki poziom umiędzynarodowienia na Wydziale Ekonomicznym przejawiający się np. w intensywnym rozwoju wymiany studenckiej w ramach programu ERASMUS, a również ścisłą współpracę Wydziału z przedsiębiorstwami regionu Pomorza. Pan Rektor wspomniał też o zmianach czekających uczelnie po wejściu w życie reformy szkolnictwa wyższego.

 

 

Następnie Pan  Rektor wraz z Panią Dziekan WE wręczyli dyplomy  doktora habilitowanego uzyskane w poprzednim roku akademickim na Wydziale Ekonomicznym:

 • Anita Szymańska
 • Ryszard Miler

 

 

 

W kolejnej części Inauguracji odbyła się uroczysta promocja doktorska poprowadzona przez Rektora. Ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora nauk ekonomicznych odebrali: 

 • Paweł Szczepanik(dr hab. Dariusz Filar)
 • Maria Matusiewicz(prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski)
 • Michał Tuszyński(prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski)
 • Ewa Hącia(dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG)
 • Yavor Kolarov(dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG)
 • Danuta Łapacz(dr hab. Dorota Simpson, prof. UG)

 

 

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej odznaczonym pracownikom Wydziału:

 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek
 • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
 • dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG
 • dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG

 

 

 

W kolejnej części uroczystości wręczono Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Bohdan Jeliński za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymała dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi

 • Nagrodę indywidualną II stopnia otrzymał dr Mirosław Jodko za całokształt osiągnięć dydaktyczno- organizacyjnych

 • Nagrodę zespołową I stopnia za autorstwo wyróżniającego podręcznika "Introduction to International Trade" opublikowanego w 2016 roku otrzymali:
  • mgr Anna Fornalska-Skurczyńska
  • dr hab. Eugeniusz Gostomski prof. nadzwyczajny
  • dr Monika Grottel
  • prof. dr hab. Bohdan Jeliński
  • prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
  • dr Marcin Skurczyński

 

 

 • Nagrodę zespołową I stopnia za twórczy współudział w wykorzystaniu w praktyce  wyników pracy naukowej pt. "Wpływ oddziaływań behawioralnych na przyswajanie instrumentów polityki rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa" otrzymali:
  • dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
  • dr Andrzej Poszewiecki
  • dr Wojciech Bizon
  • dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
  • dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
  • dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
  • dr Adam Szczęch
  • mgr Paulina Szulc-Fischer
  • mgr Lilia Neumann
  • mgr Dominik Aziewicz

 

 • Nagrodę dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymali:
  • mgr Małgorzata Balicka
  • mgr Magdalena Kałduńska
  • mgr Wioletta Zakrzewska
  • mgr Anna Żebrowska
  • Barbara Mejer
  • Hanna Wanasz

 

 

 

W dalszej części Inauguracji Pan Rektor i Pani Dziekan wręczyli indeksy doktorantom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania – wspólnych studiów Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, które po raz pierwszy w tym roku akademickim zostały uruchomione:

 • mgr Jakub Kwiatkowski
 • mgr Stanisław Szultka

 

 

 

Immatrykulacja studentów I pierwszego roku rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez Studentów, Pan Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli kepi oraz upominki z logo Wydziału Ekonomicznego Studentom I stopnia studiów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

  

Na kierunku ekonomia:                          Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 

Fabiańczyk Maciej

Gałat Mieszko

Janus Krystian

Kamiński Piotr

Kozłowska Natalia

Stękała Artur

Stępkowski Mateusz

Rusin Karolina

Zając Michalina

Zasada Kinga

 

 

Bartosiak Nadia

Baturo Zuzanna

Chełchowska Helena

Dąbrosz Aleksandra

Górecka Aleksandra

Kosińska Ewa

Naliwajek Agata

Pawłowska Karolina

Prokuda Izabela

Witan Sandra

 

 

 

 

Wykład inauguracyjny nt: "Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia" wygłosił prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski.

 

 

 

Ostatnią częścią uroczystości był koncert Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wykonano „Gaudeamus Igitur”.

 

 

 

Pobierz wszystkie zdjęcia