Powiadomienie Biura Bezpieczeństwa

Opublikowano 12 września 2017 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami, w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

  • e-mail:  ksb@ug.edu.pl,
  • telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12,
  • osobiście: Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216