Obchody Dnia Europy

Opublikowano 22 maja 2017 roku

19 maja 2017 roku  odbyły się na Wydziale Ekonomicznym UG -  Obchody Dnia Europy organizowane po raz czternasty  przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej i Biuro Poselskie Jarosława Wałęsy. Gościem uroczystości był Prezydent Lech Wałęsa. 

Głównym  tematem  przyświecającym  wystąpieniom i  dyskusji  w  panelu dyskusyjnym  to Europa w obliczu aktualnych wyzwań. W  Obchodach uczestniczyło ok. 400 osób.

Obchody Dnia Europy połączone są tradycyjnie z  podsumowaniem Konkursu  skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polska w Unii, w tym roku rozszerzonego o temat –  Promocja przedsiębiorczości  w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego  oraz  Konkursu na najlepszy esej wśród studentów.

W konkursie wzięło udział 320 uczniów.  Do II etapu zakwalifikowało się 75 uczniów.  Podczas Obchodów Dnia Europy ogłoszone zostały wyniki finału, który odbył się wśród 10 najlepszych uczniów.  Dla wszystkich finalistów Poseł Jarosław Wałęsa ufundował wyjazd do Parlamentu Europejskiego.  Oprócz tego nagrodą za I miejsce był tablet ufundowany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, za II i III miejsce smartphone,  ufundowany przez  Panią Dziekan Wydziału Ekonomicznego  i  Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. 

W opinii uczestników Obchody Dnia Europy 2017 były bardzo udane. Dziękujemy wszystkim, którzy  przyjęli zaproszenie i spędzili z nami ten dzień.