WKW Wydziału Ekonomicznego UG z 21 maja 2020r.

Posted on 2020-05-21

Komunikat 2. Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2020-2024
z dnia 21 maja 2020 roku


Zgodnie z uchwałą 5/V/2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listę kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej oraz listę kandydatów do komisji skrutacyjnej w grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi.


Lista kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej w grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi:

1.    mgr Mariola Forma
2.    mgr inż. Justyna Nawrocka
3.    mgr Beata SzalkowskaLista kandydatów do komisji skrutacyjnej w grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi:

1.    mgr Małgorzata Balicka
2.    mgr Monika Lewiniec
3.    mgr Wioletta Zakrzewska
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Marek Szczepaniec, profesor nadzwyczajny