WKW Wydziały Ekonomicznego UG z 21 maja 2020r.

Posted on 2020-05-21

Komunikat 1. Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2020-2024
z dnia 21 maja 2020 roku



Zgodnie z uchwałą 4/V/2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listę kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej oraz listę kandydatów do komisji skrutacyjnej w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Lista kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

1.    dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
2.    mgr Adam Borodo
3.    dr Tomasz Czuba
4.    dr Ewa Ignaciuk
5.    dr Sylwia Machowska-Okrój
6.    dr Andrzej Poszewiecki
7.    dr Leszek Reszka
8.    dr Grzegorz Szczodrowski
9.    dr Agnieszka Szmelter-Jarosz
10.    mgr Dariusz Weiland



Lista kandydatów do komisji skrutacyjnej w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

1.    mgr Dominik Aziewicz
2.    dr Elżbieta Babula
3.    dr Marcin Krzaczek




Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Marek Szczepaniec, profesor nadzwyczajny