Inauguration of the academic year 2018/2019

Posted on 2018-10-03

 

 

 

W dniu 2 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Na uroczystość, oprócz Studentów i Pracowników Wydziału Ekonomicznego, przybyło wielu gości, w tym Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, prezesi i przedstawiciele zarządów przedsiębiorstw regionu pomorskiego współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym. Uczestniczyli również emerytowani Profesorowie UG, którzy przez wiele lat pracowali na Wydziale. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz innych jednostek Uczelni. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG.
JM Rektor powitał studentów, kadrę akademicką oraz gości, a następnie przedstawił zarys założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

  

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Pani dr hab. Monika Bąk, prof. UG  w swym wystąpieniu, przypominając genezę utworzenia Wydziału Ekonomicznego i kamienie milowe jego rozwoju, mówiła również o bieżących osiągnięciach Wydziału i wyzwaniach na najbliższe lata. Pani Dziekan wskazała na wysoki poziom umiędzynarodowienia na Wydziale Ekonomicznym przejawiający się np. w intensywnym rozwoju wymiany studenckiej w ramach programu ERASMUS+, jak również ścisłą współpracę Wydziału z przedsiębiorstwami regionu Pomorza.

 

 

 

Pani Dziekan podziękowała również przechodzącym na emeryturę 11 profesorom, którzy przez wiele lat pracowali dla dobra Wydziału i byli jego podporą (prof. dr hab. Jan Burnewicz, prof. dr hab. Bohdan Jeliński, prof. dr hab. Jerzy Kujawa, prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, prof. dr hab. Janusz Neider, prof. dr hab. Danuta Rucińska, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG, dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG, dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG) oraz 2 zasłużonym wykładowcom (dr Alicja Leszczyńska, dr Zbigniew Rudasz).

 

 

Następnie Pan  Rektor wraz z Panią Dziekan WE wręczyli dyplom  doktora habilitowanego uzyskany w poprzednim roku akademickim na Wydziale Ekonomicznym:

 • dr hab. Tomasz Brodzicki

 

 

 

W kolejnej części Inauguracji odbyła się uroczysta promocja doktorska poprowadzona przez Rektora. Dyplomy doktora nauk ekonomicznych odebrali: 

 • dr Joanna Adamska-Mieruszewska   
  Promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, promotor pomocniczy: dr Magdalena Mosionek-Schweda
 • dr Katarzyna Bartnik   
  Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
 • dr Magdalena Jażdżewska-Gutta   
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Neider
 • dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
  Promotor: prof. dr hab. Danuta Rucińska
 • dr Ewa Mazanowska   
  Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG
 • dr Anna Powiada-Kurek   
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Oziewicz
 • dr Agnieszka Szmelter   
  Promotor: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
 • dr Eugen Spangenberg   
  Promotor: dr hab. Monika Bąk, prof. UG, promotor pomocniczy: dr Ernest Czermański
 • dr Ewelina Śpiewak   
  Promotor: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
 • dr Mirosław Warczak   
  Promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG, promotor pomocniczy: dr Jarosław Kempa
 • dr Ewelina Żaguń   
  Promotor: dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG

 

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej odznaczonym pracownikom Wydziału:

 • dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
 • dr Tomasz Czuba
 • dr Ernest Czermański
 • dr Alicja Leszczyńska

 

 

Następnie wręczono Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Jan Burnewicz za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Jerzy Kujawa za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Janusz Neider za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymała dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Szałucki za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne

 • Nagrodę zespołową I stopnia za monografię „Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły” otrzymali:
  • prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
  • dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG

 

 

 • Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymała dr Alicja Leszczyńska za całokształt osiągnięć dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymał dr Zbigniew Rudasz za całokształt osiągnięć dydaktycznych

 • Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymała dr Joanna Adamska-Mieruszewska za wyróżniającą się rozprawę doktorską

 • Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymał dr Łukasz Dopierała za wyróżniającą się rozprawę doktorską

 • Nagrodę indywidualną III stopnia dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymali:
  • mgr Tomasz Jastrząbek
  • mgr Monika Lewiniec
  • mgr Agnieszka Mierzwa
  • mgr Agata Niemierko
  • Katarzyna Kuchcińska
  • Dariusz Niemczak
  • Teresa Szreder

 

 

 

Immatrykulacja studentów I pierwszego roku rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez Studentów. Pan Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli kepi oraz upominki z logo Wydziału Ekonomicznego Studentom I stopnia studiów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

  

Na kierunku ekonomia:                          Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 
Przemysław Florczak

Katarzyna Jesiak

Jakub Korzeb

Michał Lewandowski

Wiktoria Pawlos

Kacper Potocki

Zuzanna Pudlewska

Maciej Sawko

Jakub Smętek

Gabriela Sulińska

 

Alicja Białkowska

Helena Czereszewska

Wiktor Derdowski

Daria Górska

Oliwia Hetmańska

Stanisław Krysiewicz

Kacper Kujawa

Max Ubieta

Magdalena Wojciechowicz

Sylwia Wojtaszek

 

 

 

Wykład inauguracyjny nt: „Czy marzenia o czystej energii elektrycznej są realne…?” wygłosi – dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

 

 

 

Ostatnią częścią uroczystości był koncert Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wykonano „Gaudeamus Igitur”.

 

 

 

Pobierz wszystkie zdjęcia