Graduation ceremony

Posted on 2017-11-27

 

24 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ABSOLWENTOM STUDIÓW MAGISTERSKICH WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 następujących kierunków i specjalności:
 
Kierunek Biznes i Technologia Ekologiczna

Kierunek Ekonomia
 • Biznes Elektroniczny
 • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
 • Ekonomika Transportu i Logistyka
 • Finanse w Przedsiębiorstwach
 • Innowacyjność w Gospodarce
 • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Europejski Wymiar Przedsiębiorczości
 • Finanse Międzynarodowe i Bankowość
 • Handel Zagraniczny
 • International Business
 • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
 • Międzynarodowe Strategie Marketingowe
 • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
 • Turystyka Międzynarodowa

Po wysłuchaniu Hymnu Polski Pani Dziekan, dr hab. Monika Bąk, prof. UG, powitała zaproszonych na uroczystość gości: Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Annę Machnikowską, prof. UG, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów, a przede wszystkim przybyłych na uroczystość Absolwentów.

   

Pani Prorektor w imieniu swoim i władz uczelni pogratulowała wszystkim Absolwentom pomyślnego ukończenia studiów, życząc im wielu sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Pani Dziekan, składając gratulacje Absolwentom, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do ich sukcesu oraz zachęciła do dalszego zdobywania wykształcenia i stopni naukowych.

  

Prodziekan ds. nauki, dr hab. Przemysław Borkowski zaprosił następnie osoby, które uzyskały najwyższe średnie ocen w ramach toku studiów.
Pani Prorektor dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG oraz Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG wręczyły nagrody najlepszym Absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.

Kierunek: EKONOMIA (stacjonarne studia II stopnia)

I lokata
oraz najlepszy na specjalności diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Pan mgr Piotr Kubica
Studia stacjonarne II stopnia - Ekonomia
Promotor: dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG

II lokata
Pani mgr Dominika Giczewska
Studia stacjonarne II stopnia - Ekonomia
Specjalność: diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Promotor: dr Michał Suchanek

III lokata
oraz najlepszy na specjalności ekonomika transportu i logistyka
Pan mgr Piotr Wierzbicki
Studia stacjonarne II stopnia - Ekonomia
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Najlepsi na specjalnościach
Pani mgr Jolanta Ciopcińska
Studia stacjonarne II stopnia - Ekonomia
Specjalność: innowacyjność w gospodarce
Promotor: dr Anna Golejewska

Pani mgr Angelika Pałubicka
Studia stacjonarne II stopnia - Ekonomia
Specjalność: polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Promotor: dr Grzegorz Pawłowski

Kierunek: EKONOMIA (niestacjonarne studia II stopnia)

II lokata
Pan mgr Kacper Kiedrowski
Studia niestacjonarne II stopnia - Ekonomia
Specjalność: finanse w przedsiębiorstwach
Promotor: dr Anna Blajer-Gołębiewska

Kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 (stacjonarne studia II stopnia)

I lokata
oraz najlepsza na specjalności International Business
Pani mgr Izabela Szumal
Studia stacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Promotor: dr Marcin Skurczyński

II lokata
oraz najlepszy na specjalności finanse międzynarodowe i bankowość
Pan mgr Marek Murawko
Studia stacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Promotor: dr Magdalena Markiewicz

III lokata
Pan mgr Michał Zakrzewski
Studia stacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność: International Business
Promotor: dr Renata Orłowska

Najlepsi na specjalnościach
Pani mgr Marta Siatkowska
Studia stacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność: handel zagraniczny
Promotor: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

Pani mgr Dominika Burakiewicz
Studia stacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność: międzynarodowa ekonomia menedżerska
Promotor: dr Wojciech Bizon

Pani mgr Magdalena Lisowska
Studia stacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność: międzynarodowy transport i handel morski
Promotor: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG


Kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(niestacjonarne studia II stopnia)

I lokata
oraz najlepsza na specjalności handel zagraniczny
Pani mgr Agnieszka Białowolska
Studia niestacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Promotor: dr Renata Orłowska

III lokata
Pan mgr Przemysław Grabowski
Studia niestacjonarne II stopnia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność: handel zagraniczny
Promotor: dr Renata Orłowska

Po wręczeniu lokat i nagród dla osób najlepszych na specjalnościach głos zabrała Pani Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, dr Magdalena Markiewicz, która poprosiła o wystąpienie w imieniu przedstawiciela Rady Ekspertów oraz pracodawców pana Bartłomieja Glinkę, prezesa Omida Group, który nakreślił perspektywy absolwentów oraz potencjał ich kompetencji.

 

 

Specjalne wyróżnienia za działalność na rzecz społeczności akademickiej w kołach naukowych, Radzie Samorządu Studentów oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe otrzymali podczas uroczystości:

 1. Pan Maksym Zyskowski
  SKN Public Relations,
  Rada Samorządu Studentów
 2. Pani Anna Bodnar
  SKN Finansów Międzynarodowych
 3. Pan Mateusz Imko
  Studencki Klub Biznesu
 4. Pan Piotr Wierzbicki
  Naukowe Koło Logistyki
 5. Pan Patryk Wierzbowski
  Naukowe Koło Logistyki
 6. Pan Mateusz Wyder
  Naukowe Koło Logistyki
 7. Pani Nikola Skawska
  Morskie Koło Naukowe
 8. Pan Artur Korda
  Klub Uczelniany AZS UG
 9. Pani Dominika Leszczuk
  Chór UG
 10. Pan Piotr Deptuła
  KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
 11. Pan Seweryn Drężek
  KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
 12. Pan Jeremiasz Gabrych
  KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
 13. Pan Karol Griech
  KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
 14. Pani Marta Jabłońska
  KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
 15. Pani Paulina Kaczorowska
  KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
 16. Pan Roman Szewczak
  KN Elektronicznego Biznesu
Następnie Pani Prodziekan poprosiła o zabranie głosu w imieniu Absolwentów panią mgr Izabelę Szumal, która w piękny sposób przedstawiła wartość czasu spędzonego na studiach na Wydziale Ekonomicznym.

Najbardziej emocjonującym punktem spotkania było wręczenie dyplomów ukończenia studiów wszystkim Absolwentom. Dyplomy wręczała Pani Prorektor w towarzystwie  Pani Dziekan i Promotora.

Po wręczeniu wszystkich dyplomów i gratulacji Pani Dziekan dziękując wszystkim Gościom za przybycie poprosiła o powstanie do HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami Absolwentów wszystkich specjalności. 
 
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!