Graduation ceremony in IHZ

Posted on 2014-12-02


21 listopada 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich absolwentom specjalności: handel zagraniczny, finanse międzynarodowe i bankowość, międzynarodowe strategie marketingowe oraz International Business.


Na uroczystość przybyli licznie absolwenci wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Józef Włodarski, a władze Wydziału Ekonomicznego: Dziekan  - prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski, oraz Prodziekani: prof. dr hab. Krystyna Żołądkiewicz i dr Wojciech Bizon. W uroczystości wzięli udział również promotorzy, nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele administracji Wydziału Ekonomicznego. 

 

  

Najwyższe lokaty na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze uzyskali: 

na studiach stacjonarnych:

I lokata - mgr Marek Kotwica, specjalność FMiB, promotor - prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak–Neider; laureat konkursu im prof. Edmunda Pietrzaka na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów międzynarodowych i bankowości. Praca nosi tytuł: Rynek kapitałowy w Rosji

II lokata - mgr Robert Borkowski, specjalność FMiB, promotor - prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak–Neider

III lokata – mgr Marcin Kucharski, specjalność FMiB, promotor dr Monika Szmelter


na studiach niestacjonarnych:

II lokata - mgr Monika Bratownik, specjalność FMiB, promotor – prof. UG dr hab. Marek Szczepaniec

III lokata -mgr Aleksandra Groch, specjalność FMiB, promotor  - dr Sławomir Antkiewicz


W gronie wyróżnionych absolwentów znaleźli się również:


na studiach stacjonarnych:

•pani mgr Magdalena Bukowska – specjalność FMiB,  promotor dr Magdalena Markiewicz 

•pan mgr Piotr Kubaszek – specjalność FMiB,  promotor dr Magdalena Markiewicz 

•pan mgr Marek Tymecki – specjalność FMiB, promotor prof. zw. dr hab. D. Marciniak-Neider 

•pani mgr Agnieszka Hajduk – specjalność FMiB ,  promotor dr Magdalena Markiewicz

•pan mgr Adam Damrath – specjalność HZ, promotor prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński

•pani mgr Samanta Lech – specjalność MSM, promotor dr Marek Reysowski

•pani mgr Marta Kubera – specjalność MSM,  promotor dr Marek Reysowski

•pan mgr Sebastian Szymański – specjalność IB, promotor dr Renata Orłowskana studiach niestacjonarnych:

•pani mgr Marta Dobrocińska – specjalność HZ,  promotor prof. UG dr hab. Hanna Treder 

•pani mgr Karolina Kurowska  – specjalność HZ promotor prof. UG dr hab. Hanna Treder 

•pani mgr Dorota Kulawczuk  – specjalność HZ,  promotor prof. UG dr hab. Hanna Treder

•pani mgr Ibtisam Al. Samman  – specjalność HZ,  promotor  dr Monika Grottel

•pani mgr Magdalena Kućko  – specjalność HZ,  promotor  dr Monika Grottel

 

Za aktywną działalność na rzecz społeczności Wydziału Ekonomicznego, a w szczególności za działalność w kołach naukowych listy gratulacyjne Dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego otrzymali:

1.Koło Naukowe Ha Zet:

-pani mgr Katarzyna Puzdrowska

-pani mgr Katarzyna Kaczorowska

-pani mgr Marta Słowik

-pan mgr Tomasz Gutta

2.Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych:

-pani mgr Magdalena Bukowska

-pan mgr Dariusz Burakowski 

 

          

 

        


W imieniu absolwentów studiów stacjonarnych czas studiów wspominała pani mgr Katarzyna Zajdenc,  w imieniu absolwentów studiów niestacjonarnych - pani mgr Dorota Kulawczuk a w imieniu absolwentów specjalności International Business – pani mgr Patricia Gretkowski. 

W imieniu gości, którzy ufundowali nagrody rzeczowe głos zabrał pan Dyrektor Wojciech Grubman z Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok. 
 
Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 (kliknij na zdjęcie aby je pobrać)