Obrona rozprawy doktorskiej

Opublikowano 21 listopada 2022 roku

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr Aleksandry AZIEWICZna temat: „Mechanizmy reakcji strony popytowej (DSR) a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznej"Promotor:

  • dr hab. Monika Bąk
    Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:

  • dr Tomasz Czuba
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Marek Garbicz
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • dr hab. Henryk Woźniak

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 12 grudnia 2022 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110. Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.


Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.