Tutoring#UG NO LIMITS

Opublikowano 10 lipca 2019 roku

 

Dr Renata Orłowska otrzymała dofinansowanie ze środków Fundusz Innowacji Dydaktycznych na rok akademicki 2019/2020 na realizację projektu pt. Tutoring#UG NO LIMITS. Projekt ma zadanie wprowadzenia do oferty dydaktycznej na UG edukacji spersonalizowanej, w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego i umożliwienia studentom poszerzenia ich zainteresowań, tym samym pogłębienia lub zdobycia nowej wiedzy. Dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na rok akademicki 2019/20 na UG otrzymało 14 projektów z 23 złożonych.