Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Opublikowano 13 grudnia 2018 roku

 

 

W dniach 6 – 7 grudnia 2018 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XIX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowana przez Katedrę Logistyki UG. To doroczne naukowe spotkanie przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki gospodarczej zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu, a także Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Klastra Luxtorpeda 2.0. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały natomiast czasopisma: Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy, Logistics manager, Logistyka oraz portal Na kolei

 

Podczas uroczystej inauguracji, po przywitaniu gości przez prof. dra hab. Mirosława Chaberka - Kierownika Katedry Logistyki UG, głos zabrała dr hab. Monika Bąk, prof. nadzwyczajny - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG, oficjalnie otwierając konferencję. Następnie odczytany został list Andrzeja Bittela – Wiceministra Infrastruktury. Tytuł głównego panelu przeprowadzonego pierwszego dnia, nawiązując do roku jubileuszowego, brzmiał: Logistyka w stuleciu niepodległości. W pierwszych dwóch wystąpieniach dr hab. Henryk Woźniak prof. UG oraz dr Mariusz Kardas (AMW w Gdyni) dokonali retrospektywnego spojrzenia na funkcje i zadania logistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym w stuletnim okresie odbudowy kraju. Podkreślono znaczenie budowy portu w Gdyni i magistrali węglowej jako podstawowego kanału logistycznego odrodzonego państwa i zbudowanie w ten sposób autostrady morskiej, niezależnie od portu gdańskiego, gospodarczego okna na świat. Uczestnicy tej części konferencji, upatrując pewnych analogii pomiędzy okresem odbudowy i scaleniem linii kolejowych na odzyskiwanych terenach pozaborowych, przypomnieli inne istotne inwestycje transportowo - logistyczne w kraju tamtego okresu, takie jak Centralna Magistrala Kolejowa, linia LHS czy terminal przeładunkowy w Sławkowie. Na tym tle Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP SA, przedstawił zasadnicze założenia realizowanej strategii Grupy PKP, zaś reprezentanci władz spółek Grupy PKP przedstawili zgromadzonym aktualne plany strategiczne i zakładane kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

 

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego przy akompaniamencie dra Pawła Zagańczyka, w ramach którego wykonano kilka utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przenosząc audytorium w klimat tamtej epoki.

 

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwie sesje referatowe oraz sesja plakatowa, w ramach zaprezentowali swoje najnowsze dokonania przedstawicieli ponad dwudziestu ośrodków akademickich oraz przedsiębiorstw. Świat nauki reprezentowały między innymi: Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu i we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademię Morska w Szczecinie, Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Śląską w Katowicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższe Szkoły Bankowe w Poznaniu, w Toruniu i we Wrocławiu. Ponadto wystąpili przedstawiciele przedsiębiorstw Foks Consulting Sp. z o.o. S.K.A., STERLOG Polska Sp. z o.o, Pracowici Sp. z o.o., Fundacji ProKolej oraz Klastra Luxtorpeda 2.

 

Na zakończenie konferencji dr Leszek Reszka – Sekretarz naukowy konferencji przeprowadził wraz ze studentami Naukowego Koła Logistyki losowanie upominków ufundowanych przez sponsorów konferencji.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy wszystkich na kolejną, jubileuszową, dwudziestą konferencję, którą planujemy zorganizować na początku grudnia 2019 roku. 

 

Szczegółowa agenda XIX Konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych