Pierwszy certyfikat z zakresu TUTORINGU na WE

Opublikowano 22 stycznia 2018 roku

Mamy na Wydziale pierwszy certyfikat z zakresu TUTORINGU.  Dr hab. Barbara Pawłowska profesor nadzwyczajny ukończyła kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Tutoring, jako metoda edukacji spersonalizowanej, opiera się na regularnych, bezpośrednich spotkaniach tutora (z łac. opiekun) - osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie z podopiecznym (ang. tutee). W czasie spotkań tutor może poznać swojego podopiecznego, służyć mu radą i umiejętnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju. Tutoring uznawany jest za innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Do dnia dzisiejszego z powodzeniem praktykowany jest na wielu wiodących uczelniach świata. Więcej informacji na temat tutoringu: http://cw.edu.pl/tutoring/