Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 14 grudnia 2012 roku

 

14 grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ABSOLWENTOM STUDIÓW MAGISTERSKICH WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012 specjalności:

  • Biznes Elektroniczny
  • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
  • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
  • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
  • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości
  • Przedsiębiorstwo na Rynku Globalnym
  • Transport i Handel Morski
  • Transport i Logistyka

 

     

 

Po wysłuchaniu hymnu akademickiego Gaudeamus igitur oraz Hymnu Polski Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, powitał przybyłego na uroczystość Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Józefa Włodarskiego, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów, Promotorów, Panie pracujące w sekretariatach i dziekanacie, zaproszonych Gości a przede wszystkim PRZYBYŁYCH NA UROCZYSTOŚĆ ABSOLWENTÓW.

Pan Dziekan poprosił o zabranie głosu Pana Prorektora prof. UG, dr hab. Józefa Włodarskiego.

Rektor w imieniu swoim i władz uczelni pogratulował wszystkim absolwentom pomyślnego ukończenia studiów życząc samych sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrał Gospodarz uroczystości prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski. Pan Dziekan składając gratulacje podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych absolwentów. Zaprosił nowo upieczonych magistrów na studia doktoranckie i zachęcał do dalszego zdobywania wykształcenia i stopni naukowych.

 

     

 

Później Pan Rektor w towarzystwie Pana Dziekana wręczyli nagrody najlepszym absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.

EKONOMIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Pierwsza lokata i najlepszy na specjalności Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw

Pan mgr Michał Suchanek z wynikiem studiów  4.99
     promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Szałucki   

Druga lokata i najlepsza na specjalności Transport i Logistyka:

Pani mgr Agnieszka Szmelter    z wynikiem studiów  4.96
                  promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak   

Trzecia lokata i najlepszy na specjalności Biznes Elektroniczny

Pan mgr Tomasz     Jasiński z wynikiem studiów 4.94   
    promotor: dr Dagmara Wach


Najlepsza na specjalności Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości

Pani mgr Katarzyna Błażejewska z wynikiem studiów  4.80
   promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński   


EKONOMIA NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Pierwsza lokata i najlepsza na specjalności Transport i Logistyka

Pani Mgr Magdalena Zaremba z wynikiem studiów 4.90
     promotor: dr Alicja Leszczyńska   


Druga lokata i najlepsza na specjalności Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi

Pani Mgr Ewelina     Pestka z wynikiem studiów 4,87
     promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Polak   

Trzecia lokata i najlepszy na specjalności Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw

Pan Mgr Adam Sowa z wynikiem studiów 4,80
        promotor: dr Joanna Liszek

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Najlepsza na specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski

Pani Mgr Anna Obrębka z wynikiem studiów 4,71
promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Kujawa

Specjalna Nagroda za pracę moderatora Wydziału Forum                       
Pan Mgr Wojciech Cychnerski

 

 

Najważniejszym i najbardziej emocjonującym punktem spotkania było oczywiście wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Dyplomy wręczał Pan Rektor w towarzystwie  Pana Dziekana i Promotora.

Po wręczeniu wszystkich dyplomów Pan Dziekan dziękując wszystkim Gościom za przybycie poprosił o powstanie do  HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.  

 
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!