Zapraszamy na studia stacjonarne II stopnia

Opublikowano 11 września 2023 roku

Zapraszamy na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG!

Na studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym możesz dzięki systemowi bolońskiemu aplikować niezależnie od tego, jaki ukończyłaś/eś wcześniej kierunek na studiach licencjackich.

Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomicznego uwzględnia światowe wzorce kształcenia i najnowsze rozwiązania biznesowe. Studenci WE korzystają z zajęć w języku polskim i angielskim i nowoczesnych laboratoriów komputerowych.REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA:

 • Interdyscyplinarne studia stacjonarne II stopnia na kierunku prowadzone przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii (studia w jęz. polskim):
  Biznes i technologia ekologiczna  (rekrutacja dodatkowa – ostatnie wolne miejsca);
 • studia stacjonarne II stopnia na kierunku (studia w jęz. angielskim):
  Logistics and Mobility  (druga rekrutacja dodatkowa na ostatnie wolne miejsca).


Stacjonarne studia II stopnia w języku angielskim  „Logistics and Mobility” prowadzone są pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki

 

 

 

 


Treści programowe zajęć oferowanych w ramach innowacyjnego i praktycznego anglojęzycznego kierunku „Logistics and Mobility” dostarczają wiedzy oraz kształtują umiejętności z zakresu tworzenia koncepcji, oceny możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstwa, stosowania metod i narzędzi w celu usprawniania, racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:


Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej

Informacje na temat kierunków studiów stacjonarnych II stopnia:
Kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia

ZASADY REKRUTACJI – dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie
ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!


Kliknij, aby przejść na stronę Internetowej Rekrutacji KandydatówA DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE EKONOMICZNYM?

Podejmując studia na Wydziale Ekonomicznym na studiach II stopnia masz możliwość:

 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach bardzo szerokiej oferty przedmiotów do wyboru (1 przedmiot 30h realizowany jest obowiązkowo w języku angielskim), np. Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, E-logistics markets - i wiele innych;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Jordania;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.