Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym

Opublikowano 23 sierpnia 2023 roku

Zapraszamy na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim i angielskim oraz studia niestacjonarne I i II stopnia! Rejestracja w IRK trwa do 6 września 2023 r.

Sprawdź naszą ofertę studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!Na studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym możesz dzięki systemowi bolońskiemu aplikować niezależnie od tego, jaki ukończyłaś/eś wcześniej kierunek na studiach licencjackich.

Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomicznego uwzględnia światowe wzorce kształcenia i najnowsze rozwiązania biznesowe. Studenci WE korzystają z zajęć w języku polskim i angielskim i nowoczesnych laboratoriów komputerowych.


 


REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA:

Kierunek Ekonomia

Zajęcia na kierunku Ekonomia na studiach II stopnia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, co umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej.

Specjalności na kierunku Ekonomia:
II stopień studiów stacjonarnych

Business Intelligence w otwartej gospodarce
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Logistyka
Morskie sektory offshore
Strategie rozwoju biznesuKierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) łączy przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Jest to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym.

Specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:
II stopień studiów stacjonarnych

Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowy transport i handel morski 


REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA:

Informacje na temat akredytowanych przez ACCA studiów na Wydziale Ekonomicznym UG

 Studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Ekonomia, moduł specjalnościowy „Finanse w przedsiębiorstwach”Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
REKRUTACJA NA NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM:

Kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology
(rekrutacja podstawowa do 6 września 2023 r.)
        
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

„Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia” to  kierunek interdyscyplinarny prowadzony na Wydziale Ekonomicznym oraz na Wydziale Prawa i Administracji. Wykładowcami na kierunku są eksperci z trzech pomorskich uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia.

Absolwenci kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” są gotowi do pracy w podmiotach ochrony zdrowia wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, jak również do zarządzania takimi procesami.REKRUTACJA NA KIERUNEK W JĘZYKU ANGIELSKIM „LOGISTICS AND MOBILITY”


Stacjonarne studia II stopnia w języku angielskim  
„Logistics and Mobility” prowadzone są pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki

Logistics and Mobility


Treści programowe zajęć oferowanych w ramach innowacyjnego i praktycznego anglojęzycznego kierunku „Logistics and Mobility” dostarczają wiedzy oraz kształtują umiejętności z zakresu tworzenia koncepcji, oceny możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstwa, stosowania metod i narzędzi w celu usprawniania, racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych.
 TERMINY REKRUTACJI na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK: od 1 sierpnia do 6 września 2023 r.,
 • ogłoszenie listy kandydatów: 11 września 2023 r.,
 • składanie dokumentów: 12, 13, 14 i 15 września 2023 r.


 
DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 
ZASADY REKRUTACJI
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie


ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!

Kliknij, aby przejść na stronę Internetowej Rekrutacji KandydatówA DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE EKONOMICZNYM?

Podejmując studia na Wydziale Ekonomicznym na studiach II stopnia masz możliwość:

 • nauki języka obcego w biznesie w ramach programu studiów Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; odpowiada to na potrzeby rynku pracy i stwarza świetne portfolio kompetencji;
 • studiowania w języku angielskim na kierunku Logistics and Mobility;
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach bardzo szerokiej oferty przedmiotów do wyboru (1 przedmiot 30h realizowany jest obowiązkowo w języku angielskim), np. Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, E-logistics markets - i wiele innych;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Jordania;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.