Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. HCT

Opublikowano 25 sierpnia 2023 roku

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

Zapraszamy na interdyscyplinarne studia niestacjonarne II stopnia
łączące zagadnienia
ekonomiczne, prawne i medycznePierwszy w Polsce kierunek „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” został zaprojektowany w 2018 r. w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.


Do 6 września 2023 r. trwa rejestracja na ten kierunek, łączący teorię z praktyką i obejmujący zagadnienia ekonomiczne, prawne i medyczne. Program kierunku odpowiada na potrzeby społeczne i wykorzystuje możliwości związane z rozwojem technologicznym.

Struktura i program kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia” zostały zaprojektowane w oparciu o najlepsze wzorce światowe. Studia tego rodzaju prowadzą takie renomowane uczelnie europejskie i amerykańskie, jak m.in.  University of Helsinki (Department of Public Health), Cardiff University (Healthcare Sciences), Talinn University of Technology (Health Care Technology), University of Houston (Healthcare Administration), Harvard University (kierunek Healthcare Management) czy the Stanford University (kierunek telemedyczny w The Department of Health Research and Policy).

Telemedycyna wymaga nie tylko lekarzy oraz informatyków, lecz również menadżerów, osób zajmujących się finansowaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem całym procesem oferowania usług medycznych z wykorzystaniem nowych technologii.  Ostatnie wydarzenia na świecie potwierdziły, że rozwiązania telemedyczne i rozwój e-zdrowia to ważny trend w zarządzaniu placówkami medycznymi.


Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia” to kierunek interdyscyplinarny prowadzony na Wydziale Ekonomicznym (odpowiedzialnym również za rekrutację na ten kierunek) oraz na Wydziale Prawa i Administracji. Wykładowcami na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” są eksperci z trzech pomorskich uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia.


Szczegółowe informacje o rekrutacji i programie studiów:

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk (ug.edu.pl)


Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to kierunek, którego absolwenci mają wiedzę o tym, jak usprawnić pracę w jednostkach ochrony zdrowia. Telemedycyna jest formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej na odległość, mającą na celu poprawę zdrowia pacjenta. Większość z nas korzysta z takich udogodnień, jak e-recepta, aplikacja znanylekarz.pl, teleporady, strona pacjent.gov.pl i coraz częściej korzystamy także z elektronicznych systemów monitorowania zdrowia.

Wprowadzanie do ośrodków ochrony zdrowia oraz upowszechnianie w społeczeństwie systemów telemedycznych prowadzi do wzrostu komfortu pracy lekarzy i pacjentów oraz do ułatwienia dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi, rodzinom z małymi dziećmi, czy pacjentom przewlekle chorym. Telemedycyna umożliwia zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów i nadzorowanie wyników leczenia, prowadzi również do zmniejszenia liczby hospitalizowanych pacjentów i zredukowania kosztów ich dojazdu do szpitali.

Stosowanie systemów telemedycznych umożliwia także uzyskanie szybkiej diagnozy w ratownictwie medycznym, ułatwia dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub w wypadku wystąpienia katastrof naturalnych.


Dla kogo są studia na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology”:

  • osób, które już posiadają wykształcenie z obszaru medycyny, farmacji,  pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą oferującą usługi telemedycyny lub dołączyć do tego typu  przedsięwzięć gospodarczych,
  • osób, które już posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych,
  • kadry zarządzającej lub administracyjnej podmiotów sektora ochrony zdrowia,
  • kadry zarządzającej lub administracyjnej instytucji ubezpieczeniowych,
  • osób zatrudnionych w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia np. NFZ, MOPS, MOPR itp.,
  • osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.Absolwenci kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” są gotowi do pracy w podmiotach ochrony zdrowia wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, jak również do zarządzania takimi procesami.

Studenci poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, telematyczne i biomedyczne, a także dowiadują się, jak je skutecznie i zgodnie z prawem wdrażać w placówkach zdrowia.
Otrzymują również kompleksową wiedzę na temat zarządzania projektami w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy i negocjacji, aspektów jakościowych, ekonomicznych oraz zarządzania relacjami z pacjentem.


W lipcu 2023 r. studia ukończyli kolejni już absolwenci
tego unikatowego i praktycznego kierunku, którego przydatność potwierdziła pandemia, ale przede wszystkim postępująca digitalizacja procesów w ochronie zdrowia.

Gratulujemy uzyskania tytułu Magistra!!!


Źródło: opinie Absolwentów kończących studia „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” w roku akad. 2022/2023.
Obejrzyj film o kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology”:

Telemedycyna i Projekty w Ochronie Zdrowia - niestacjonarne studia II stopnia - Uniwersytet Gdański - YouTube


Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK: do 6 września 2023 r.
  • ogłoszenie listy kandydatów: 11 września 2023 r.DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej

ZASADY REKRUTACJI
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji


ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!

Kliknij, aby przejść na stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów