Zajęcia praktyczne z Bayer Polska na WE UG

Opublikowano 01 czerwca 2023 roku

W maju 2023 r. gościliśmy na Wydziale Ekonomicznym UG wykładowców - trenerów z firmy Bayer Polska.

Dzięki współpracy z praktykami odbyły się bardzo różnorodne zajęcia związane z umiejętnościami i kompetencjami właściwymi dla poszczególnych specjalności na kierunku Ekonomia oraz na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Były to warsztaty z zakresu:

  • Excel Intermediate (w języku polskim),
  • Komunikacji biznesowej (w języku polskim),
  • Time Management (w języku angielskim).


Jest to świetna okazja przygotowania studentów Wydziału Ekonomicznego UG do sprawnego wejścia i funkcjonowania na rynku pracy.
 
19 maja 2023 r. miały miejsce zajęcia „Excel Intermediate” z trenerem z firmy Bayer Polska, panem Przemysławem Laskowskim.

Wykorzystywanie niestandardowych funkcji programu Excel jako jednego z podstawowych narzędzi pracy jest niezbędne w pracy analitycznej, pomaga w analizie danych i ich wizualizacji.

Zajęcia odbyły się w formie online pod opieką dr Magdaleny Markiewicz oraz dr Ewy Ignaciuk, z udziałem studentów z kół naukowych, w tym z Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych oraz Koła Naukowego Start-Up.


30 maja 2023 r. miały miejsce zajęcia na temat „Komunikacji w biznesie” w grupie III roku studiów I stopnia na specjalności Handel zagraniczny  z panią Małgorzatą Turską z Bayer Polska.

Studenci mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także typowi schematami i błędami w komunikacji.

Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu „Komunikacja biznesowa” prowadzonego przez dr hab. Joannę Bednarz, prof. UG.


30 maja 2023 r. miały miejsce zajęcia „Time Management” z panią Małgorzatą Turską z Bayer Polska, w których uczestniczyli studenci II roku studiów I stopnia na specjalności International Business,  III roku studiów I stopnia na specjalności International Business  oraz grupy 21 specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka.

Time Management (zarządzanie czasem) stanowi jedną z kluczowych kompetencji, zwiększając możliwości realizacji zadań, efektywnej realizacji procesów, niezależnie od branży czy stopnia zaawansowania i rozwoju przedsiębiorstw. Zdolność zarządzania czasem sprzyja realizacji zawodowych i osobistych celów. Studenci podczas zajęć nie tylko zapoznali się z podstawami teoretycznymi zarządzania czasem, ale również wykonali ciekawe ćwiczenia warsztatowe w zespołach.

Ten interdyscyplinarny temat został włączony w przedmioty prowadzone przez dr Magdalenę Markiewicz („Banking”), dr Urszulę Mrzygłód („Psychology of Economics”) i dr Joannę Czerepko („Marketing”).
 

Koordynacją współpracy i udziału praktyków w zajęciach zajmowała się dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.