Pożegnanie

Opublikowano 07 lutego 2023 roku

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Rafała Stepnowskiego,

członka Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego, Absolwenta i Przyjaciela Wydziału


 


 

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego


 


Uroczystości pogrzebowe ś.p. Rafała Stepnowskiego odbędą się w czwartek 23.02.2023.
 
O godz.10.00 Msza Św. pogrzebowa w Archikatedrze w Gdańsku Oliwie.
O godz. 12.30 spod bramy Cmentarza Łostowickiego wyruszy kondukt pogrzebowy.
 
Zamiast wieńców i kwiatów prosimy o przekazanie datku obecnym na uroczystości wolontariuszom Hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań.

W imieniu Rodziny prosimy o nieskładanie kondolencji podczas pogrzebu.

 

 

 

 

Pan Rafał Stepnowski ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Handel Zagraniczny. Pracę magisterską „Metody analizy i oceny spółek akcyjnych w Polsce w warunkach funkcjonującego rynku kapitałowego” napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Edmunda Pietrzaka w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Walutowych. Był też przewodniczącym pierwszego samodzielnego samorządu studenckiego na wydziale w 1989 r. W latach 2008-2010 ukończył także studia MBA Politechniki Gdańskiej (Program and Project Management).


Rafał Stepnowski, prezes spółki Boeing Poland, drogę zawodową rozpoczął w firmach informatycznych, tworząc wraz z ojcem w 1993 r. firmę rodzinną, produkującą cyfrowe mapy morskie: C-Map Poland, która następnie połączyła się z firmą Jeppesen, należącą do koncernu Boeing.  


Staraniom Pana Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej, a tylko w Gdańsku pracuje obecnie 800 osób reprezentujących dziedziny nawigacji lotniczej, oprogramowania, inżynierii i wielu innych obszarów. Tymi działaniami wspierał także rozwój i bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner.


Rafał Stepnowski wywarł ogromny wpływ na bezpieczeństwo Polski i podniósł możliwości obrony naszego Kraju przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64, ale też wcześniej -  współpracując z Polską Marynarką Wojenną. Dzięki jego działaniom została ona wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.

 

Od 2011 r. był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, aktywnie brał udział w pracach i spotkaniach Rady.


Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadził wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu. Współpracował również z uczelnią jako zewnętrzny praktyk w ramach wielu przedmiotów kursowych na studiach prowadzonych w języku polskim i angielskim, w tym nt. międzynarodowej polityki pieniężnej, rynków kapitałowych oraz strategii biznesowych, a także kształtowania umiejętności zawodowych.


Prowadził wykłady zarówno osobiście, jak również zapraszając praktyków w mury uczelni. Przykładem może być spotkanie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego 10 listopada 2021 r. z przedstawicielem Zarządu Boeinga w Polsce, panem Guillermo Miranda na temat „Future skills” i wykład na temat strategii uczenia się organizacji w obszarze awiacji, którą zajmuje się Boeing na bazie doświadczenia zdobytego w biznesie międzynarodowym.


Był też prelegentem Międzynarodowej Konferencji Ekonomii Wartości (Open Eyes Economy Summit, OEES) czy Government Relations Forum, Central and Eastern Europe.


Patrzył w przyszłość - był inicjatorem powstania centrów edukacyjnych Newton Room w Polsce, mających na celu zaangażowanie uczniów szkół średnich w naukę przedmiotów ścisłych (STEM). Jako aktywny członek fundacji „Dorastaj z nami” wspierał dzieci żołnierzy – ofiar misji pokojowych. Założył i przewodniczył Fundacji Jeppesena, która skupia się na pomocy najbardziej potrzebującym, wspiera edukację, sztukę i aktywność rozwojową.


Działał też na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza, Gdańska. Był członkiem zarządu oraz wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce oraz promował współpracę polsko-amerykańską.


Zawsze głęboko zaangażowany w to, co przedsięwziął.


Pozostanie w naszej pamięci jako pasjonat, wizjoner i wielki Przyjaciel Wydziału.