Obrona rozprawy doktorskiej

Opublikowano 22 czerwca 2020 roku

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr Karoliny JÓZEFOWICZna temat: „Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliach”


 
Promotor:

  • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
    Uniwersytet Łódzki 

  • dr hab. Wojciech Dziemianowicz
    Uniwersytet Warszawski

 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 29 czerwca 2020 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.

Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.